Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel

1. Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?
De regio wordt gekenmerkt door een relatief hoog percentage rokers en overmatig alcohol drinkers. Het gebied van het consortium is een gevarieerd gebied met zowel stedelijke- als plattelandsproblematiek. In delen van de regio is sprake van een relatief lage sociaal-economische status (SES). In tegenstelling tot west Nederland, waar een lage SES vaak gepaard gaat met een niet-westerse achtergrond, is de achtergrond van mensen met een lage SES in het noordoosten voornamelijk Nederlands.

2. Met wie wordt samengewerkt?
Ziekenhuizen (aantal 5): Medisch Spectrum Twente, locatie Enschede; Ziekenhuisgroep Twente, locaties Almelo en Hengelo;
Ropke Zweers Ziekenhuis Hardenberg; Isala Klinieken Zwolle;
Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk. Verloskundigenpraktijken, VSV’s (5), ROS, GGD Twente en GGD IJsselland (waarin vertegenwoordigd de JGZ afdelingen en Academische Werkplaatsen), Zorgbelang, Ambulancediensten en ROAZ.

3. Met wie werkt u niet samen (regionaal)?
We hebben geen actieve inbreng van de huisartsen maar wel de afspraak dat de huisartsen op de hoogte worden gehouden en in een later stadium hopelijk toch actief betrokken kunnen worden.

4. Titel en ZonMw projectnummer onderzoeksproject
Projecttitel: Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period
Projectnummer: 209020008

Gegevens omvang regio

ProvinciesOverijssel
StedenEnschede, Hengelo, Almelo, Hardenberg, Zwolle, Harderwijk
Aantal inwoners1,13 miljoen
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio12.344 (levendgeborenen in 2012)

Log in / Registreer