Regionaal Verloskundig Consortium (RVC) Noordelijk Zuid-Holland

1. Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?
De regio Noordelijk Zuid-Holland kenmerkt zich door een grote diversiteit in populatie. Den Haag heeft de typisch grootstedelijke problematiek, terwijl het Groene Hart juist de kenmerken van het platteland heeft. In de provincie Zuid-Holland is in 2007 de perinatale sterfte 8,6 per 1000. Specifiek in Den Haag is de perinatale sterfte gemiddeld hoger dan in de rest van de provincie.
De perinatale sterfte is vervolgens hoger bij niet-westerse groepen en bij zwangeren met een lage sociaal economische status.

2. Met wie wordt samengewerkt?
Ziekenhuizen (aantal 8): Leids Universitair Medisch Centrum, Diaconessenhuis (Leiden), Rijnland ziekenhuis (Leiderdorp), Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag), HagaZiekenhuis (Den Haag), Bronovo (Den Haag), Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) & Het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer).
Verloskundigenpraktijken (aantal 41), VSV’s (8).
ROS (aantal 2): Lijn1Haaglanden en REOS.
GGD (aantal 2): GGD Den Haag en GGD Hollands Midden.
JGZ (aantal 2): Jong Florence en JGZ Hollands Midden.
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPGNZH).
Kraamzorg: De Waarden en stichting De Kraamschakel TNO

3. Met wie werkt u niet samen (regionaal)?
Onze intentie is om met alle partijen betrokken bij de verloskundige zorg in de regio samen te werken.

4. Titel en ZonMw projectnummer onderzoeksproject
Projectnummer: 209020006

Projectgegevens

ZonMw projectnummer209010005
Begin- en einddatum (looptijd)

31-12-2012 tot 31-12-2016

Projectleider(s)

Prof.dr. Jan van Lith

CoördinatorenE. Kabel-Savenije
ContactpersoonE. Kabel-Savenije

Gegevens omvang regio

ProvinciesNoordelijk Zuid-Holland
StedenDen Haag, Leiden, Leiderdorp, Gouda & Zoetermeer
Aantal inwonersongeveer 2 miljoen
Jaarlijks aantal bevallingen in de regioongeveer 17.000 – 18.000