Regional variations in transfer rates, place of birth and the use of interventions during childbirth in the Netherlands from 2010 to 2013

Geplaatst op

Interventies in de geboortezorg zijn van belang om morbiditeit en mortaliteit te voorkomen, maar overmatig gebruik kan onnodige schade veroorzaken.

Grote regionale variatie zou onwenselijk kunnen zijn. Met behulp van Perined-data van 2010 tot 2013 werd de incidentie van de volgende variabelen tussen de twaalf Nederlandse provincies vergeleken: verloskundige zorg, geplande en werkelijke plaats van de baring, overdracht naar de tweede lijn, inleiding, bijstimulatie, artificieel breken van de vliezen, pijnbestrijding, kunstverlossing, keizersnede, episiotomie, betrokkenheid van de kinderarts en oxytocinegebruik postpartum. Secundaire uitkomsten waren nadelige neonatale en maternale uitkomsten. Door middel van multivariabele logistische regressieanalyses werden odds ratios berekend, gecorrigeerd voor maternale karakteristieken. De referentiewaarde (odds ratio van 1.0) was de gewogen gemiddelde incidentie van de uitkomst van alle twaalf provincies.

Doel

Beschrijven van regionale variatie in de incidentie van overdracht naar de tweede lijn, plaats bevalling en het gebruik van interventies in de geboortezorg in Nederland.

Vraagstelling/hypothese

In welke mate is er sprake van regionale variatie in interventies en zijn er patronen te ontdekken tussen deze interventies en met neonatale en maternale uitkomsten onder vrouwen die onder zorg zijn bij de verloskundige of de gynaecoloog en na 37 weken zijn bevallen van een eenling in Nederland?

Relevantie

Grote regionale variatie kan onwenselijk zijn, omdat dit een aanwijzing zou kunnen zijn dat de kwaliteit van zorg verschillend is tussen de provincies in Nederland. Te weinig interventies kunnen leiden tot nadelige neonatale en maternale uitkomsten, maar teveel interventies kunnen onnodige schade veroorzaken. Het beschrijven van regionale variatie kan aan zorgverleners inzicht geven in de zorg die ze zelf leveren, vergeleken met hoe anderen het doen. Het kan een aanzet zijn voor een discussie over het juiste gebruik van interventies in de geboortezorg.

Begeleider(s)

A. Seijmonsbergen-Schermers MSc

Uitvoerder(s)

Anna Seijmonsbergen-Schermers, MSc (Midwifery Science, AVAG en Amsterdam Public Health research institute) D.C. Zondag, MSc M. Nieuwenhuijze, PhD T. van den Akker, PhD C. Verhoeven, PhD C. Geerts, PhD Prof. F. Schellevis De Jonge A, Ass Prof

Contactpersonen

A. Seijmonsbergen-Schermers MSc

Periode

De studie is in een afrondende fase en wordt vóór de zomer van 2017 ingediend in de vorm van twee artikelen voor twee internationale tijdschriften.


Publicaties

Nog te verschijnen:

  • Seijmonsbergen-Schermers AE, Zondag DC1 Nieuwenhuijze M, Van den Akker T, Verhoeven CJ, Geerts C, Schellevis F, De Jonge A. Regional Variations in Interventions in Childbirth in the Netherlands: a nationwide study
  • Seijmonsbergen-Schermers AE, Zondag DC1 Nieuwenhuijze M, Van den Akker T, Verhoeven CJ, Geerts C, Schellevis F, De Jonge A. Regional Variations in Transfer rates, Place of Birth and the use of Interventions during Childbirth in the Netherlands from 2010 to 2013


Log in / Registreer