ReproQuestionnaire: kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt

Geplaatst op

Wij ontwikkelen een kwaliteit van zorg-instrument dat het functioneren van de geboortezorgketen meet vanuit het perspectief van de cliënt, hier de zwangere/net bevallen moeder.

De basis vormen de CQ-index methode en het WHO Responsiveness model bestaande uit 8 domeinen (universeel cliëntervaringsmodel). De digitale vragenlijst is praktische getest, gevalideerd en wordt nu uitgetest (onder 5.000 vrouwen) op het onderscheidend vermogen. Hierbij wordt onderzocht of de ervaring van kwaliteit verschilt tussen een groot aantal situaties (bijv. manier van bevallen) en verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) (benchmark).

Doel

Vaststellen of de kwaliteit van zorg anders wordt ervaren in verschillende VSV’s in Nederland, rekening houdend met de populatie.

Vraagstelling/hypothese

De hypothese is dat de ervaren kwaliteit van zorg anders is in verschillende VSV’s.

Relevantie

De vragenlijst geeft, door de gekozen opzet en methoden van vragen en responsvorm, directe aanknopingspunten voor het verbeteren van de zorg, en voorziet in spiegelinformatie ten aanzien van andere VSV’s. Daarnaast wordt de vragenlijst mogelijk gebruikt door zorgverzekeraars. Op dit moment wordt de vragenlijst al gebruikt door verschillende VSV’s.

Begeleider(s)

Prof.dr. G.J. Bonsel
Dr. H.F. van stel
Prof.dr. A. Franx

Uitvoerder(s)

Drs. Marisja Scheerhagen

Partners

In volledige samenwerking tussen het Erasmus MC en het UMC Utrecht, divisie Julius Centrum, afdeling Health Technology Assessment.
In opdracht van Stichting Miletus.

Contactpersonen

Prof.dr. G.J. Bonsel (Erasmus MC)

Periode

Begindatum: januari 2012
Einddatum: december 2014Log in / Registreer