Restrictive versus massive fluid resuscitation strategy: influence on blood loss and hemostatic parameters in obstetric hemorrhage (REFILL study)

Geplaatst op

Vanuit de trauma- en acute geneeskunde zijn onderzoeken gekomen waarbij het mogelijk beter is om terughoudend te vullen bij een acute bloeding dan het nu standaard ruime vullingsbeleid.

Aangezien fluxus post-partum (FPP) een van de grootste doodsoorzaken is postpartum zouden wij ook kritisch moeten kijken naar ons huidige ruime vullingsbeleid. De gegevens zijn niet direct te extrapoleren naar zwangeren gezien een andere hemodynamiek die samengaat met de zwangerschap. Daarom is deze gerandomiseerde open-label studie opgezet: om twee vullingsmethoden (restrictief vullen en ruim vullen) met elkaar te vergelijken.

Doel

Vergelijking tussen het, nu standaard, ruime vullingsbeleid en een restrictief vullingsbeleid.

Vraagstelling/hypothese

Primair:

Geeft restrictieve vulling in vrouwen met een vroege en milde FPP (500-750cc) minder vaak een progressie naar een ernstige PPH in vergelijking met het standaard vullingsbeleid?

Secundair:

  1. Is er een verminderde transfusie behoefte bij een restrictief vullingsbeleid?
  2. Zijn er minder stollingsproblemen bij een restrictief vullingsbeleid?

Relevantie

Indien er een voorkeur uitkomt voor een vullingsbeleid is er een evidence based methode. Tevens hopen wij hiermee een reductie van maternale morbiditeit en mortaliteit te krijgen.

Begeleider(s)

Dr. H.C.J. Scheepers, Gynaecoloog MUMC+, Maastricht
Drs. N.M. de Lange, AIOS Gynaecologie
Drs. P.B.B. Schol, AIOS Gynaecologie

Uitvoerder(s)

S.C. van Gameren, MUMC+, Maastricht Drs. N.M. de Lange, Orbis Medisch Centrum, Sittard Drs. M. Woisky, UMC St Radboud, Nijmegen Dr. R. Rijnders, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch Drs. P.B.B. Schol, Atrium Medisch Centrum, Heerlen

Contactpersonen

Drs. P.B.B. Schol

Periode

15 maanden


Publicaties

“Restrictive versus massive fluid resuscitation strategy (REFILL study): influence on blood loss and haemostatic parameters in obstetric haemorrhage: an open label randomised controlled trial.” N. M. de Lange, P. B.B Schol, M. D. Lancé, M.Woiski, J. Langenveld, R. J. Rijnders, L. Smits, M.M. Wassen, Y. Henskens and H.C.J. Scheepers
Wordt verzonden naar BMC Pregnancy and Childbirth