Risk EStimation for PrEgnancy Complications to provide Tailored care (RESPECT-studie)

Geplaatst op

Het Nederlands verloskundig systeem wordt gekenmerkt door risicoselectie, hetgeen de afgelopen jaren regelmatig is bediscussieerd. Wij verwachten dat in het huidige systeem de risicoselectie verbeterd kan worden door het implementeren van screeningmodellen, gebaseerd op maternale karakteristieken en serologische en echoscopische markers, voor regelmatig voorkomende complicaties: pre-eclampsie en diabetes gravidarum. Door verbeterde risicoselectie en tijdige opsporing van complicaties kunnen de perinatale uitkomsten verbeteren. Hiervoor zal het screeningsmodel allereerst gevalideerd worden, waarbij de sensitiviteit, specificiteit en afkappunten vastgesteld zullen worden. In het tweede deel van de studie zal door middel van een cluster randomized controlled trial worden geëvalueerd of multidisciplinaire zorgpaden ten opzichte van de gebruikelijke zorg de perinatale uitkomsten verbeterd. De multidisciplinaire zorgpaden worden op maat gemaakt voor het individuele risico van de zwangere met als doel tijdige opsporing en behandeling van complicaties.

Doel

Valideren van een predictiemodel voor pre-eclampsie en diabetes gravidarum om tijdig zwangeren met een hoog risico te identificeren.
Het aanbieden van multidisciplinaire zorgpaden voor zwangeren met een hoog risico op pre-eclampsie en/of diabetes gravidarum om perinatale uitkomsten te verbeteren.

Vraagstelling/hypothese

Is het predictiemodel voor pre-eclampsie en diabetes gravidarum valide voor de Nederlandse zwangerenpopulatie?
Verbetert het aanbieden van multidisciplinaire zorgpaden de perinatale uitkomsten voor zwangeren met een hoog risico op pre-eclampsie en/of diabetes gravidarum?

Relevantie

Veel voorkomende zwangerschapscomplicaties als pre-eclampsie en diabetes gravidarum zijn sterk geassocieerd met perinatale morbiditeit en mortaliteit. Door een adequate screeningstest op deze complicaties is het mogelijk multidisciplinaire zorgpaden te ontwikkelen toegespitst op het individuele risico van de zwangere waarbij tijdige herkenning, en dus behandeling, van complicaties voorop staan. Zwangeren met een laag risico zullen dus niet onnodig worden blootgesteld aan interventies, hetgeen overmedicalisering voorkomt.

Begeleider(s)

Prof.dr. A. Franx
Dr. A. Kwee
Dr. M.P.H. Koster

Uitvoerder(s)

M. de Ruiter MSc

Partners

ZonMw, projectnummer: 209020004
Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), JULIUS Centrum, NIVEL, GGD-JGZ. Er wordt tevens samengewerkt met de regionale consortia Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland en Limburg aangezien deze consortia eveneens een onderzoek over risicoselectie en –screening uitvoeren.

Contactpersonen

M. de Ruiter MSc

Periode

december 2012 – juni 2016