Slimmer Zwanger – Nederland trial

Geplaatst op

In Nederland, in het bijzonder in de grote steden zoals Rotterdam, zijn niet alleen de sterftecijfers van pasgeborenen hoger dan in de rest van Europa, maar ook komen de Big3-complicaties (foetale groeivertraging, vroeggeboorte en aangeboren aandoeningen) vaker voor.

Hiernaast is verminderde vruchtbaarheid een toenemend probleem. In meer dan tachtig procent van de gevallen spelen ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten van aanstaande ouders en subfertiele paren een rol. Waar de Slimmer Zwanger trial in de regio Rotterdam zich alleen richt op vrouwen en partner met een kinderwens, richt de landelijke trial zich op vrouwen en hun partners die een IVF- of ICSI-behandeling in Nederland ondergaan vanwege subfertiliteit bij een onvervulde kinderwens. Deze trial vindt plaats in samenwerking met het Nederlands consortium Verloskunde- en Voortplantingsstudies.

Doel

In deze gerandomiseerde studie wordt onderzocht of ongezonde voedingsgewoonten met behulp van de voedingsrisicoscore (VRS) kunnen worden verbeterd door ‘Slimmer Zwanger’, een online persoonlijk coachingsprogramma op de website en mobiele telefoon.
Secundair: kunnen zo verminderde vruchtbaarheid en Big3-complicaties worden voorkómen?

Vraagstelling/hypothese

Primaire vraagstelling:
Leidt de Slimmer Zwanger-interventie ten opzichte van standaardzorg met voedings- en leefstijladvisering tot een verbetering van ongezonde voedingsgewoonten (groenten, fruit en foliumzuur gebruik) gemeten door een afname van de VRS, bij vrouwen en mannen met kinderwens?

Secundaire vraagstellingen:

  1. Leidt de Slimmer Zwanger-interventie tot een reductie in roken van vrouwen en mannen met kinderwens, een hogere zwangerschapskans en een lagere frequentie van pasgeborenen met een Big3-uitkomst?
  2. Wat is de kosteneffectiviteit van ‘Slimmer Zwanger’ ten opzichte van de controle-interventie met voedings- en leefstijladvisering?

Tertiaire vraagstellingen:

  1. Wat is de trouw van het gebruik van ‘Slimmer Zwanger’ onder vrouwen en mannen met een kinderwens?
  2. Wat is de invloed van deelname van de man, zwangerschap, leeftijd en lage SES (Sociaal Economische Status) op de primaire uitkomsten?

Relevantie

Dit project beoogt aan de volgende problemen een bijdrage te leveren:

  • de preventie van ongezonde voedings- (en leefstijl)gewoonten van vrouwen en mannen met kinderwens.
  • de relatief hoge ziekte- en sterftecijfers van pasgeborenen in Nederland en regio Rotterdam als gevolg van Big3-uitkomsten.
  • de toename van een verminderde vruchtbaarheid.
  • de hoge kosten in de gezondheidszorg voor perinatale- en neonatale zorg en vruchtbaarheidsbehandelingen.

Partners

Deze trial vindt plaats in samenwerking met de klinieken aangesloten bij het Nederlands consortium Verloskunde- en voortplantingsstudies.

Periode

Start: medio 2014

Eind: eind 2018

Looptijd: 50 maanden


Publicaties

The use of the mHealth program Smarter Pregnancy in preconception care: rationale, study design and data collection of a randomized controlled trial. M.R. van Dijk et al, BMC Pregnancy and Childbirth 2017.Log in / Registreer