T4-life studie

Geplaatst op

Herhaalde miskraam, ofwel twee of meer miskramen, overkomt 5% van de paren met kinderwens. In 50% van de gevallen kan er geen oorzaak voor de miskramen worden gevonden.

Er is een associatie tussen herhaalde miskraam en schildklier auto-immuniteit. Dit wil zeggen dat vrouwen een normale schildklierfunctie hebben, maar er wel antistoffen tegen de schildklier worden aangemaakt. Daarbij is de aanwezigheid van antistoffen geassocieerd met een verhoogde kans op schildklierafwijkingen in de kraamperiode en zwangerschapscomplicaties, zoals vroeggeboorte.

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar wat dan de beste behandeling is van schildklier auto-immuniteit en of dit effectief is. In een studie zijn vrouwen die euthyreoot zijn met schildklier auto-immuniteit behandeld met schildklierhormoon; hier werd een afname van het aantal miskramen gezien en ook een vermindering van het aantal vroeggeboortes.

Schildklier auto-immuniteit komt ongeveer in 25-35% van de vrouwen met herhaalde miskraam voor. Echter er is nog nooit onderzocht of een behandeling met schildklierhormoon effectief is.

Doel

Evalueren of het toedienen van levothyroxine gestart voor de conceptie tot het einde van een volgende zwangerschap de kans op een levendgeborene vergroot.

Tevens evalueren dat behandeling met levothyroxine de kans op miskraam en vroeggeboorte verkleint, en om te testen dat behandeling met levothyroxine bij zwangere vrouwen met schildklier auto-immuniteit geen nadelige effecten heeft voor moeder of de neonaat.

Vraagstelling/hypothese

Verhoogt het preconceptioneel toedienen van levothyroxine bij vrouwen met schildklier auto-immuniteit en herhaalde miskraam het aantal levendgeborenen?

Relevantie

Indien aangetoond wordt dat levothyroxine effectief is bij vrouwen met herhaalde miskraam kan deze behandeling gestart worden. Indien het niet effectief blijkt dan hoeft deze behandeling niet meer voorgeschreven te worden. Levothyroxine is een goedkoop geneesmiddel.

Begeleider(s)

Prof. M. Goddijn, Dr. P. Bisschop Prof. J. van der Post, Prof. E. Fliers

Uitvoerder(s)

Drs. M.M. van Dijk

Contactpersonen

Drs. M.M. van Dijk

Periode

De studie is gestart in 2013 en zal naar alle waarschijnlijkheid eind 2018 worden afgerond.


Publicaties

Vissenberg R et al. Effect of levothyroxine on live birth rate in euthyroid women with recurrent miscarriage and TPO antibodies (T4-LIFE study). Contemp Clin Trials. 2015 Sep; 44:134-138Log in / Registreer