Temporise or terminate pregnancy in women with severe preeclampsia at 28-34 weeks. TOTEM study

Geplaatst op

Als een zwangere met een zwangerschapsduur tussen de 28 en 34 weken een ernstige pre-eclampsie heeft, is het niet altijd duidelijk wat de beste behandeling is. De behandelingen die in Nederland worden toegepast zijn ofwel afwachten tot een zwangerschapsduur van 34 weken, en dan bij 34 weken het opwekken van de bevalling ofwel het opwekken van de bevalling 48 uur na opname. Die 48 uur wordt afgewacht om celestone ter bevordering van de longrijping toe te dienen. Na 48 uur bereiken deze medicijnen hun maximaal effect. Uit Nederlands onderzoek is gebleken, dat bij afwachtend beleid gemiddeld een verlenging van de zwangerschapsduur van 6-7 dagen wordt bereikt. Daarna treedt vaak een complicatie bij de moeder en/of baby op, die het noodzakelijk maken de bevalling op te wekken. Er wordt gerandomiseerd tussen opwekken van de bevalling (standaardbehandeling) of onder gecontroleerde omstandigheden afwachten.

Doel

Het doel van het onderzoek is om de effecten op de ernstige neonatale morbiditeit en perinatale mortaliteit te bestuderen van het uitstellen van het opwekken van de bevalling bij vroege pre-eclampsie.
Hiermee is na te gaan of bij een zwangerschapsduur tussen 28 en 34 weken het beter is de bevalling na 48 uur op te wekken of dat het beter is af te wachten tot 34 weken of totdat er complicaties bij moeder en/of baby ontstaan.

Vraagstelling/hypothese

Effect van uitstellen of opwekken van de bevalling bij vroege ernstige pre-eclampsie tussen de 28 en 34 weken op de neonaten:

  • Neonatale primaire uitkomstmaat: ernstige neonatale morbiditeit en
    perinatale mortaliteit
  • Neonatale lange termijn uitkomstmaat te weten de Bailey-3 op tweejarige leeftijd
  • Maternale korte termijn uitkomstmaat: de ernstige maternale complicaties voor en na de bevalling
  • Maternale lange termijn uitkomstmaat: blijvende morbiditeit en
    maternale mortaliteit

Relevantie

Beleid ten aanzien van ernstige pre-eclampsie tussen 28-34 weken

Begeleider(s)

Dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog Erasmus MC Rotterdam

Uitvoerder(s)

Drs. E.C. van der Wilk

Partners

Het onderzoeksconsortium Verloskunde, Gynaecologie, Fertiliteit, Neonatologie, Gynaecologische Oncologie en Urogynaecologie.

Website: www.studies-obsgyn.nl/totem

Contactpersonen

Drs. E.C. van der Wilk

Periode

Begindatum: maart 2011
Looptijd: 24-36 maandenLog in / Registreer