The impact of obstetric team training on management and outcome of the Big 4 causes of perinatal mortality in the Netherlands

Geplaatst op

In Nederland worden laag-risico zwangeren in de eerste lijn begeleid en hoog-risico zwangeren in de tweede/derde lijn. Een groot deel van de zwangeren uit de eerste lijn wordt verwezen naar de tweede/derde lijn. Communicatie en samenwerking tussen de verschillende zorgverleners is daarom essentieel. Deze projectstudie onderzoekt of teamtraining in simulatiesetting van alle betrokken zorgverleners in de keten zoals ambulance personeel, verloskundigen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en gynaecologen, tot beter procesmanagement van de Big 4 (vroeggeboorte, groeivertraging, congenitale afwijkingen en zuurstofgebrek tijdens de geboorte) en perinatale uitkomst leidt. Deze transmurale teamtraining in simulatiesetting vindt plaats in de regio Zuid-Oost Brabant.

Doel

De perinatale uitkomst verbeteren door de samenwerking en procesmanagement van de Big 4 binnen de keten van zorg te verbeteren.

Vraagstelling/hypothese

Transmurale teamtraining in simulatiesetting, met de focus op procesmanagement van de Big 4, leidt tot een betere perinatale uitkomst.

Relevantie

Perinatale sterfte in Nederland is relatief hoog. Het is maatschappelijk relevant en van belang voor de patiënt om de perinatale uitkomst te verbeteren. Een mogelijk gevolg van deze studie zou de implementatie van integrale verloskunde kunnen zijn.

Begeleider(s)

Dr. P.J. van Runnard Heimel
Dr. H. Wijnen

Uitvoerder(s)

Drs. F.R. Banga

Partners

ZonMw, projectnummer: 209020010

Contactpersonen

Drs. F.R. Banga

Periode

september 2012 – september 2016