The rise of caseload practices in the Netherlands in the 21st century

Geplaatst op

De geboortezorg in Nederland is aan het veranderen. Zo wordt er in veel regio’s gewerkt aan het invoeren van ‘integrale geboortezorg’. Meestal wordt daar onder verstaan: intensieve samenwerking tussen 1e en 2e lijns zorgverleners, binnen één multidisciplinaire organisatie, met gedeelde verantwoordelijkheden en zorg op basis van gezamenlijke protocollen.

Effecten van de verschillende vormen van deze integrale geboortezorg zijn nog niet bekend. Tegelijkertijd zijn er ook andere ontwikkelingen. Een toenemend aantal verloskundigen werkt als ‘caseload verloskundige’. Deze verloskundigen bieden gedurende de hele zorgperiode één op één begeleiding aan een relatief kleine groep cliënten, een vorm van ‘midwife-led continuity of care’.

Dit project onderzoekt de achtergronden die leiden tot de opkomst van ‘caseload verloskunde’ in Nederland. Alle caseload verloskundigen worden benaderd voor deelname. Data worden verzameld door interviews met verloskundigen en een enquête onder cliënten, aangevuld met literatuuronderzoek. Maternale en perinatale uitkomsten worden onderzocht met behulp  van de Perined  database.

Doel

Het beschrijven van de opkomst van caseload verloskunde, tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen in de geboortezorg in Nederland, en het analyseren van de verloskundige resultaten van deze zorgverlening.

Vraagstelling/hypothese

  • Hoe kan de opkomst van caseload verloskundigen worden verklaard, tegen de achtergrond van de veranderende geboortezorg in Nederland in de 21e eeuw?
  • Welke bijdrage leveren de caseload verloskundigen aan de geboortezorg in Nederland, in omvang en in verloskundige uitkomsten?

Relevantie

Kennis over de achtergronden, de werkwijze en de resultaten van caseload praktijken is nodig, als deze vorm van zorgverlening een blijvende plaats in het verloskundige landschap krijgt in Nederland.

Begeleider(s)

Pien Offerhaus, PhD

Uitvoerder(s)

Pien Offerhaus, PhD in samenwerking met prof. Raymond de Vries,  Marianne Nieuwenhuijze PhD, Suze Jans PhD en Chantal Hukkelhoven PhD

Partners

Stichting Perined

Contactpersonen

P.M. Offerhaus PhD (Academie Verloskunde Maastricht)

Periode

Maart 2016-maart 2018Log in / Registreer