Toegankelijke en effectieve preconceptiezorg voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden

Geplaatst op

Kinderen van moeders met een lage sociaal economische status (SES) hebben meer risico op ernstige perinatale problemen dan kinderen van moeders met een hoge SES. Preconceptiezorg is het middel bij uitstek om risico’s op perinatale problemen te verkleinen, maar blijkt tot nu toe weinig toegankelijk te zijn voor vrouwen met een lage SES. Dit onderzoeksproject richt zich op het bevorderen van de toegankelijkheid en effectiviteit van preconceptiezorg voor deze groep vrouwen.

Doel

Het doel van dit onderzoeksproject is het bevorderen van de toegankelijkheid en effectiviteit van preconceptiezorg voor autochtone vrouwen met een lage SES.

Vraagstelling/hypothese

De volgende vraagstellingen liggen ten grondslag aan het systematisch ontwikkelen van aanpassingen aan:

 1. Het HP4All-aanbod
  a) Welke rol spelen lage GV in niet deelnemen aan PCZ bij vrouwen met lage SES?
  b) In hoeverre is het HP4All aanbod afgestemd op lage GV en samenhangende gedrags- en omgevingsdeterminanten?
  c) Welke theoretische methodieken zijn geschikt voor het ontwikkelen van strategieën om het HP4All aanbod af te stemmen op vrouwen met lage GV?
  d) Wat is het effect van het aangepaste aanbod op de deelname aan HP4All bij autochtone vrouwen met lage SES?
 2. ZwangerWijzer
  a) In hoeverre is ZwangerWijzer afgestemd op vrouwen met lage GV?
  b) Welke theoretische methodieken zijn geschikt voor het ontwikkelen van strategieën om ZwangerWijzer af te stemmen op vrouwen met lage GV?
  c) Wat is het effect van deze strategieën op het begrip, opvolgen van instructies en beantwoorden van de vragen?
 3. Voorlichting door zorgverleners
  a) In hoeverre zijn zorgverleners zich bewust van het probleem van lage GV, hebben zij vaardigheden voor het herkennen van lage GV en voor effectieve communicatie met cliënten met lage GV?
  b) Welke theoretische methodieken zijn geschikt voor het ontwikkelen van strategieën om de bewustwording van zorgverleners te verhogen en hun vaardigheden te verbeteren?
  c) Wat is het effect van deze strategieën op bewustwording en vaardigheden van zorgverleners?

Relevantie

Het systematisch aanpassen van preconceptiezorg op lage gezondheidsvaardigheden van vrouwen met lage SES draagt direct bij aan de landelijke ontwikkelingen om het bereik en de effectiviteit van preconceptiezorg voor hoogrisicogroepen te verbeteren en aan het inrichten van een optimaal beleid ten aanzien van preconceptiezorg in Nederland.

Het project is wetenschappelijk relevant omdat onderzoek naar de rol van gezondheidsvaardigheden in perinatale gezondheid en zorg en daarmee de ontwikkeling van effectieve interventies nog in de kinderschoenen staat.

Begeleider(s)

Dr. Mirjam Fransen
Prof.dr. Marie-Louise Essink-Bot

Uitvoerder(s)

Dr. Mirjam Fransen

Partners

ZonMw, projectnummer: 209040006
Netwerk geboortezorg Noordwest Nederland
Projectgroep Healthy Pregnancy 4 All, 1e Lijn Amsterdam, GGD Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, VUMC, Academische Werkplaats JGZ Noord- Holland, Erfocentrum, CBO, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Contactpersonen

Dr. M.P. Fransen

Periode

januari 2014 – juli 2016