Training Obstetrische Spoed Teams Interventie-studie (TOSTI)

Geplaatst op

Medische fouten zijn een belangrijke bron van gezondheidsschade. Training in hoe te handelen in spoedeisende situaties gebeurt doorgaans op individuele basis, maar in de praktijk wordt een patiënt behandeld door een team van meerdere disciplines. Het is aannemelijk dat multidisciplinaire teamtraining kan bijdragen aan reductie van het aantal fouten. Keerzijde van de medaille is dat veel ziekenhuizen dure simulatoren aanschaffen zonder adequate evaluatie van deze trainingmethode.

Het betreft een multicentrische gerandomiseerde prospectieve studie waarbij obstetrische afdelingen (opleidings- en niet-opleidingsklinieken) worden gerandomiseerd voor multidisciplinaire teamtraining in een medisch simulatiecentrum of geen speciale
training.

Gedurende één jaar na de teamtraining worden de volgende primaire uitkomstmaten bekeken:

  • perinatale asfyxie (AS 5 minuten <7 en navelstrengbloed < 7,05)
  • hypoxische ischemische encephalopathie (HIE)
  • schade na schouderdystocie (laesie brachiale plexus, claviculae fractuur)
  • eclampsie
  • vitale fluxus postpartum (bloedtransfusie >4 packed cells, hysterectomie, embolisatie)

Er wordt tevens gekeken naar indicatoren die betrekking hebben op human factors, teamwork en patiëntveiligheid.

Doel

Evalueren van (kosten)effectiviteit van multidisciplinaire teamtraining in de acute verloskunde in een medisch simulatiecentrum ter reductie van perinatale en maternale morbiditeit.

Vraagstelling/hypothese

Multidisciplinaire obstetrische teamtraining in een medisch simulatiecentrum leidt tot reductie in perinatale en maternale morbiditeit.

Relevantie

Uit een eerder gepubliceerd groot retrospectief onderzoek blijkt dat de invoering van teamtraining op de verloskamer leidt tot een halvering van het aantal pasgeborenen met asfyxie (5 minuten Apgar-scores <7) en van het aantal pasgeborenen met blijvende hersenbeschadiging door zuurstofgebrek (hypoxische ischemische encefalopatie). Daarnaast is de keerzijde van de medaille dat veel ziekenhuizen dure simulatoren aanschaffen zonder adequate evaluatie van deze trainingmethode. In Nederland hebben veel ziekenhuizen duizend of minder jaarlijkse bevallingen. Het is daarom wellicht kosteneffectief om obstetrische teams te trainen in medische simulatiecentra met goed getraind personeel, “high-fidelity” simulatoren en een duidelijk omschreven trainingsprogramma.

Begeleider(s)

Prof.dr. B.W. Mol, gynaecoloog AMC Amsterdam
Prof.dr. S.G. Oei, gynaecoloog Maxima Medisch Centrum Veldhoven

Uitvoerder(s)

Prof.dr. B.W. Mol, gynaecoloog AMC Amsterdam Prof.dr. S.G. Oei, gynaecoloog Maxima Medisch Centrum Veldhoven

Partners

Project start op financiering door ZonMw, projectnummer: 17099.2303
Het onderzoeksconsortium Verloskunde, Gynaecologie, Fertiliteit, Neonatologie, Gynaecologische Oncologie en Urogynaecologie

Website: www.studies-obsgyn.nl/tosti

Contactpersonen

Drs. J. van de Ven

Periode

Begindatum: juni 2009
Einddatum: definitieve resultaten volgen.


Publicaties

  • van de Ven J, Houterman S, Steinweg RA, Scherpbier AJ, Wijers W, Mol BW, Oei SG and the TOSTI-trial Group. Reducing errors in health care: cost-effectiveness of multidisciplinary team training in obstetric emergencies (TOSTI study); a randomised controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth 2010,10:59
  • Fransen A, van de Ven J, Merién A, de Wit-Zuurendonk L, Houterman S, Mol B, Oei S. Effect of obstetric team training on team performance and medical technical skills: a randomised controlled trial. 2012 Oct;119(111):1387-93


Log in / Registreer