TRIDENT-1 study: Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) bij zwangeren met verhoogd risico

Geplaatst op

NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test waarbij in het bloed van de zwangere het DNA van het kind kan worden onderzocht op trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom).

NIPT wordt sinds 1 april 2014 in de TRIDENT-1 studie aangeboden aan zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met trisomie 21, 18 of 13 na de combinatietest of vanwege andere medische redenen. NIPT heeft als voordeel dat bij de meeste zwangere vrouwen geen vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) meer nodig is als de uitslag van de NIPT niet-afwijkend is. Daardoor kunnen die vrouwen de kans op een miskraam vermijden.

Doel

Nagaan hoe we in Nederland kunnen komen tot een zo goed mogelijke inrichting van het aanbod van NIPT, en tot de uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk. Met de resutlaten is advies  gegeven over een verantwoorde invoering van NIPT in Nederland.

Het project wordt gecoördineerd door het landelijk NIPT  Consortium en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

Vraagstelling/hypothese

Het onderzoek heeft twee onderdelen:

Implementatieonderzoek

  • Wat is de deelname (uptake) aan NIPT bij zwangeren met verhoogd risico op trisomie?
  • Hoe verloopt de implementatie in de praktijk (o.a. technische performance van NIPT in a real-time setting, de test eigenschappen en kosten)?

Perspectief van de zwangere (ESPRIT II)

  • Wat zijn voorkeuren van zwangeren wanneer zij de keuze krijgen voor NIPT, invasieve diagnostiek of geen vervolgtest? Wat zijn redenen voor wel of geen NIPT? Hoe wordt het aanbod gewaardeerd en wat is de mate van geïnformeerde besluitvorming?
  • Hoe wordt de test-uitslag ervaren (psychologisch welbevinden) en hoe kijken zwangeren terug op hun deelname (tevredenheid)?

Relevantie

De introductie van NIPT zal zorgvuldig moeten worden voorbereid. Met name is het van belang dat goed geïnformeerde keuzes van zwangeren gewaarborgd blijven. Dit onderzoek geeft inzicht in de stappen, randvoorwaarden, en organisatie voor structurele inbedding van NIPT.

Begeleider(s)

Kerngroep:
Dr. Erik Sistermans, laboratorium specialist VUMC
Prof.dr. Dick Oepkes gynaecoloog LUMC;
Dr. Lidewij Henneman, senior onderzoeker VUmc
Dr. Lieve Christiaens, gynaecoloog UMCU
Dr. Robert-Jan Galjaard, laboratorium specialist en klinisch geneticus, ErasmusMC

Uitvoerder(s)

Diverse betrokkenen van verschillende disciplines (laboratoriumspecialisten, gynaecologen en klinisch genetici) die vertegenwoordigd zijn binnen het landelijk NIPT consortium (www.niptconsortium.nl). De vergunning is toegekend aan de acht academische centra. Junior onderzoeker: Rachèl van Schendel, EMGO instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg

Partners

ZonMw, projectnummer: 2000340002
Erfocentrum, VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen.
KNOV, RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Contactpersonen

Dr. L. Henneman

Periode

Begindatum: april 2014
Einddatum: april 2016


Publicaties

Meer informatie en publicaties zijn te vinden op  de projectwebsite: http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1451/trident-study-trial-by-dutch-laboratories-for-evaluation-of-non-invasive-prenatal-testing-nipt/background/

Contact: Dr. Lidewij Henneman: l.henneman@vumc.nlLog in / Registreer