Veilige eerstelijns verloskunde

Geplaatst op

In het Nederlands verloskundig systeem dient adequate risicoselectie ervoor te zorgen dat de bevalling na een gezonde zwangerschap veilig in de eerste lijn kan plaatsvinden. Onvoldoende duidelijk is hoe goed dit functioneert. Perinatale sterftecijfers in Nederland en het toenemend aantal verwijzingen naar tweede lijn zijn de aanleiding voor dit onderzoek. In het volledige Nederlands cohort van eerstelijns baringen 2000-2008 (gegevens: PRN-database, gekoppeld bestand) wordt beschreven in welke mate vrouwen tijdens of kort na de bevalling (al dan niet met spoed) worden verwezen naar de gynaecoloog. De perinatale en maternale resultaten worden in kaart gebracht. Het tweede deel van het onderzoek is gericht op verschillen in verwijzingspercentages van verloskundigenpraktijken. Buitenlands onderzoek heeft laten zien dat verloskundigen verschillen in de mate waarin zij risico’s inschatten in specifieke casus. Mogelijk spelen zulke verschillen in risicoperceptie een rol in het verwijsgedrag. Door vragenlijsten en focusgroep onderzoek onder verloskundigen proberen we hier meer zicht op te krijgen. In 2012 en 2013 is in wetenschappelijke artikelen over de resultaten gerapporteerd. Een voorlopige rapportage aan VWS heeft begin 2012 en 2014 plaatsgevonden. In een aanvullende analyse onderzoeken we of de kans op een spontane baring samenhangt met veel of weinig verwijzingen in de verloskundige praktijk.

Doel

Met dit onderzoek willen we een bijdrage leveren aan de evaluatie van de risicoselectie in het Nederlands verloskundig systeem en de veiligheid van moeder en kind in de eerstelijns verloskunde.

Vraagstelling/hypothese

Beschrijving en exploratieve analyse van risicoselectie bij eerstelijns baringen en de bijbehorende perinatale en maternale resultaten.

Relevantie

Evaluatie van en zo mogelijk verbeteren van de perinatale veiligheid van eerstelijns bevallingen sluit aan bij de ambitie om de perinatale sterfte te verlagen, en het verloskundig systeem in Nederland te verbeteren.

Begeleider(s)

Pien Offerhaus MSc

Uitvoerder(s)

Pien Offerhaus MSc i.s.m. o.a. Dr. Chantal Hukkelhoven (PRN), Dr. Ank de Jonge (VU/EMGO), Dr. Karin van der Pal, Prof. Peer Scheepers (Radboud Universiteit), Prof. Toine Lagro-Janssen (UMCN)

Partners

Dit project is onderdeel van het 5-jaren plan ‘Verloskundige zorg, veilige zorg’ van de KNOV, dat is opgesteld in het kader van het VWS programma Patiëntveiligheid eerstelijnszorg. Het onderzoek is gefinancierd door VWS, subsidienummer 314074

Contactpersonen

P. Offerhaus MSc

Periode

Begindatum: november 2008
Einddatum: december 2011, publicaties in 2012, 2013 en 2014


Publicaties

  • Offerhaus PM, Hukkelhoven CWPM, de Jonge A, van der Pal-de Bruin KM, Scheepers PLH, Lagro-Janssen ALM. Persisting rise in referrals during labor in primary midwife-led care in The Netherlands. Birth. 2013 sept; 40:3 p 192-201
  • Offerhaus, de Jong A, van der Pal-deBruin KM, Hukkelhoven CWPM, Scheepers PLH, Lagro-Janssen ALM. Change in primary midwife-led care in the Netherlands in 2000-2008: A descriptive study of caesarean sections and other interventions among 789,795 low risk births. Midwifery (2013), http://dx.doi. org/10.1016/j.midw.2013.06.013

Overige publicaties in voorbereiding