Verlengt een pessarium de zwangerschapsduur bij vrouwen die niet zijn bevallen na een opname vanwege dreigende partus prematurus: Apostel-VI studie

Geplaatst op

Van de zwangeren die worden opgenomen met een dreigende partus prematurus zal 70-95 procent tijdens de eerste opname niet bevallen. Het risico op partus prematurus gedurende de rest van de zwangerschap blijft bij deze groep vrouwen die niet bevallen is echter verhoogd, dit risico ligt ongeveer rond 50%. Op dit moment is geen effectieve behandeling voor deze groep beschikbaar en wordt afgewacht. Mogelijk is het gebruik van een cerclage pessarium effectief in het reduceren van het aantal partus prematurus voor 37 weken. Of door de verlenging van de zwangerschap worden de kinderen bij een gunstiger termijn geboren. Dit wordt onderzocht door middel van een multicenter open-label gerandomiseerde klinische trial. Hieraan zullen 200 vrouwen die niet zijn bevallen na een dreigende partus prematurus deelnemen. De trial wordt uitgevoerd binnen het verloskundig consortium.

Doel

De effectiviteit onderzoeken van het cerclage pessarium bij zwangeren die niet zijn bevallen na een opname voor dreigende partus prematurus.

Vraagstelling/hypothese

Is een pessarium effectief in het reduceren van het aantal partus prematurus bij zwangeren die niet zijn bevallen na een opname voor dreigende partus prematurus?

Relevantie

Voor deze hoogrisicozwangeren is geen aanvullende behandeling beschikbaar. Het cerclage pessarium is mogelijk een effectieve interventie die veel leed en kosten zou kunnen besparen.

Bijzonderheden

De studie is voortijdig gestaakt omdat na interimanalyse is gebleken dat het pessarium niet effectief is in het reduceren van partus prematurus bij vrouwen die niet zijn bevallen na een opname voor dreigende vroeggeboorte.

Begeleider(s)

Dr. M. Kok MD PhD
Prof.dr. B.W. Mol

Uitvoerder(s)

Drs. F.J.R. Hermans, arts-onderzoeker (AMC, Amsterdam)

Partners

Het onderzoeksconsortium Verloskunde, Gynaecologie, Fertiliteit, Neonatologie, Gynaecologische Oncologie en Urogynaecologie.

www.studies-obsgyn.nl

Contactpersonen

Drs. F.J.R. Hermans

Periode

november 2013 – november 2015