Wat bevalt beter: thuis of (poli)klinisch?

Geplaatst op

Uit het eerste gedeelte van de studie kwam naar voren dat er een groot verschil is in aantal interventies (kunstverlossingen en sectio’s) tussen bevallingen die low-risk in de eerste lijn starten en bevallingen die low-risk in de tweede lijn starten (Maassen M. et al, 2008). Een dergelijk onderzoek is echter nog niet prospectief uitgevoerd. Dit was aanleiding om deze multicenter prospectieve cohortstudie op te zetten.

Voor dit onderzoek vergelijken we vrouwen die zwanger zijn van het eerste kind en die geen medische indicatie hebben voor begeleiding in de tweede lijn. We volgen 500 vrouwen in de eerste lijn en 250 vrouwen in de tweede lijn vanaf 16 weken zwangerschap tot zes weken postpartum. De onderzoekspopulatie wordt landelijk geworven. De respondenten vullen gedurende de zwangerschap twee vragenlijsten in en na de bevalling een vragenlijst. Ook houden ze een weekoverzicht bij waarin wordt vermeld hoe vaak er contact is met zorgverleners. Uiteindelijk wordt ook gebruik gemaakt van de medische gegevens.

Doel

Vaststellen wat de verschillen zijn tussen laag risico zwangeren die in de eerste lijn onder controle zijn – met een geplande thuis- of poliklinische bevalling- en laag risico zwangeren die op eigen verzoek in de tweede lijn onder controle zijn. Hierbij wordt gekeken naar interventies en uitkomsten, maar ook naar karakteristieken, motivaties, voorkeuren, verwachtingen en ervaringen. Ook partners worden meegenomen in het onderzoek.

Relevantie

Deze studie zal een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland.
De resultaten zullen naar verwachting duidelijkheid verschaffen over de aard en het aantal interventies, de uitkomsten, voorkeuren, verwachtingen en ervaringen tijdens de zwangerschap en bevalling.

Begeleider(s)

Prof. J.G. Nijhuis MD PhD
R. de Vries PhD

Uitvoerder(s)

Tamar M. van Haaren–ten Haken MSc Marijke J.C. Hendrix PhD Marianne J. Nieuwenhuijze RM PhD

Partners

Prof. J.L. Severens PhD, Erasmus Universiteit,
Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
N. Satijn, verloskundige Eijsden

Contactpersonen

T.M. van Haaren-ten Haken MSc

Periode

Begindatum: 2006

Einddatum:  2017


Publicaties

Voor meer informatie zie: http://www.av-m.nl/lectoraat/onderzoeken/wat-bevalt-beterLog in / Registreer