Wikken en wegen: de betekenis van gewicht en gewichtstoename in de eerstelijns zorg voor zwangere vrouwen

Geplaatst op

Er is veel bekend over verhoogde risico’s van obesitas en afwijkende gewichtstoename op ongewenste uitkomsten van zwangerschap en bevalling. Er zijn echter weinig wetenschappelijk onderbouwde handvatten om optimale (eerstelijns) verloskundige zorg met betrekking tot gewicht en gewichtstoename voor zwangere vrouwen vorm te geven.

Doel

Een bijdrage leveren aan kennis en inzicht over gewicht en gewichtstoename bij zwangeren  om eerstelijns zorg voor de individuele vrouw te versterken en  om als leidraad te dienen bij klinische besluitvorming.

Vraagstelling/hypothese

  • Wat is de prevalentie van overgewicht en obesitas in een Nederlandse populatie laagrisico zwangeren, wat is hun gewichtsverloop gedurende de zwangerschap?
  • Wat is het effect van BMI klasse en van afwijkende gewichtstoename op verloskundige uitkomsten van vrouwen, die na de intake in aanmerking komen voor eerstelijns zorg?
  • Wat is het effect van BMI klasse op gebruik van eerstelijns verloskundige zorg?
  • Welke factoren beïnvloeden klinische besluitvorming van verloskundigen ten aanzien van zwangere vrouwen in zijn algemeenheid en obese vrouwen in het bijzonder?

Relevantie

Obesitas is een actueel probleem, wereldwijd en ook in Nederland. Uit internationale literatuur blijkt dat obesitas gerelateerd is aan slechtere perinatale uitkomsten. Resultaten van buitenlandse studies zijn echter niet zomaar toepasbaar op de Nederlandse eerstelijns zorgverlening. We staan in Nederland voor de uitdaging om inzichten te verwerven over het voorkomen en consequenties van obesitas in de eerstelijns populatie en op basis hiervan risicoselectie en beleid vast te stellen.

Contactpersonen

D.O.A. Daemers RM, PhD (Academie Verloskunde Maastricht)

Periode

Begindatum: januari 2008
Einddatum: 31 mei 2017


Publicaties

  • Daemers D, Wijnen H, van Limbeek E, Budé L, De Vries R. Patterns of gestational weight gain in healthy, low- risk pregnant women without co-morbidities. Midwifery. 2013;29:535-41.
  • Daemers DOA, Wijnen HAA, van Limbeek EBM, Budé LM, Nieuwenhuijze MJ, Spaanderman MEA, de Vries RG. The impact of obesity on outcomes of midwife-led pregnancy and childbirth in a primary care population: a prospective cohort stud y. 2014; 121 (11): 1403-13.
  • Daemers D, Jans S, Nieuwenhuijze M. Zwanger en te zwaar: thuis in de eerste lijn? Multipariteit heeft positieve invloed op uitkomsten obese zwangere vrouwen. Tijdschrift voor Verloskundigen. 2014;7:21-5
  • Daemers DOA, Wijnen HAA, van Limbeek EBM, Budé LM, Nieuwenhuijze MJ, Spaanderman MEA, de Vries RG. The effect of gestational weight gain on likelihood of referral to obstetric care of women eligible for primary, midwife-led care after antenatal booking. 2016;34:123–132
  • Daemers DOA, van Limbeek EBM, Budé LM, Wijnen HAA, Nieuwenhuijze MJ, de Vries RG. The use of midwife-led primary antenatal care by obese women in The Netherlands: An explorative cohort study. Midwifery, 2016; http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2016.11.002
  • Daemers DOA, van Limbeek EBM, Wijnen HAA, Nieuwenhuijze MJ, de Vries RG. Factors influencing the clinical decision-making of midwives: a qualitative study. Submitted.


Log in / Registreer