PRegnancy and Infant DEvelopment (PRIDE) Study

Geplaatst op

Tot nu toe is er te weinig bekend over de oorzaken van aandoeningen die tijdens de zwangerschap ontstaan bij moeder en kind, zoals zwangerschapshypertensie, miskramen, aangeboren afwijkingen en ziekten op kinderleeftijd.

Gepubliceerd epidemiologisch onderzoek op dit terrein kent vele beperkingen, met name vanwege het vaak retrospectieve karakter.

In dit prospectieve cohortonderzoek worden vrouwen vanaf het begin van de zwangerschap gevolgd  middels een serie van web-based vragenlijsten, die op verschillende momenten tijdens en na de zwangerschap worden afgenomen. Inclusie vindt plaats via verschillende wegen, waaronder verloskundigen, verloskundig-actieve huisartsen, gynaecologen en Moeders voor Moeders. Bij een deel van de vrouwen wordt ook vroeg in de zwangerschap bloed afgenomen voor genetisch onderzoek en biomonitoring en in deelstudies worden ook andere metingen ten aanzien van de gezondheid van moeder en kind verricht. Bovendien zal (na toestemming) informatie verzameld worden via medische dossiers, apotheekgegevens en koppeling met de Perined, zowel ten aanzien van determinanten als uitkomstmaten. Op 31 december 2018 waren er ruim 8.500 vrouwen geïncludeerd in de PRIDE Study.

Meer informatie over de PRIDE Study is te vinden op www.pridestudy.nl.

Doel

Het primaire doel van de PRIDE Study is om factoren te identificeren waaraan een vrouw tijdens en voor de zwangerschap wordt blootgesteld en die van invloed zijn op de gezondheid van de moeder en/of haar (ongeboren) kind. Daarnaast is het evalueren van specifieke aspecten van de preconceptionele, prenatale en perinatale zorg in Nederland van belang.

Vraagstelling/hypothese

Binnen de PRIDE Study kunnen vele vraagstellingen worden onderzocht ten aanzien van de gezondheid van moeder en kind en de zorg rondom deze doelgroep.

Een volledig overzicht van de deelprojecten die op dit moment ingebed zijn in de PRIDE Study kunt u vinden op www.pridestudy.nl.

Relevantie

De resultaten van dit grootschalige onderzoek kunnen leiden tot primaire preventie en verbeterde voorlichting ten aanzien van een aantal oorzakelijke factoren, maar bijvoorbeeld ook tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en verbetertrajecten in de zorg rondom moeder en kind.

 

Begeleider(s)

Dr.ir. Nel Roeleveld, reproductie epidemioloog
(Department for Health Evidence, Radboudumc)
Dr. Iris van Rooij, epidemioloog
(Department for Health Evidence, Radboudumc)

Uitvoerder(s)

Dr. Marleen van Gelder, wetenschappelijk coördinator (Department for Health Evidence, Radboudumc)

Partners

Diverse afdelingen van het Radboudumc in Nijmegen, verloskundigen en gynaecologen in Nederland, ziekenhuizen en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland.

Contactpersonen

Dr. M. van Gelder

Periode

Begindatum: juli 2011
Einddatum: –
Looptijd: Inclusie van zwangere vrouwen in ieder geval t/m 2021;
follow-up van kinderen in ieder geval t/m 8 jaar.


Publicaties

  • Van Gelder MMHJ, Bretveld RW, Roukema J, Steenhoek M, van Drongelen J, Spaanderman MEA, van Rumpt D, Zielhuis GA, Verhaak CM, Roeleveld N. Rationale and design of the PRegnancy and Infant DEvelopment (PRIDE) Study. Paediatr Perinat Epidemiol 2013;27:34-43

Zie voor de gehele publicatielijst: www.pridestudy.nl/resultaten.

Meer informatie: pridestudy.nl