ALPHA-NL, screening ongunstige opgroei-omstandigheden in de zwangerschap (ZonMw-project)

Geplaatst op

De ALPHA-NL is een veelgebruikte korte zelfinvullijst voor zwangeren. Deze wordt vroeg in de zwangerschap door de zwangere ingevuld voorafgaand aan een consult.

Dit helpt verloskundige en cliënt te praten over niet-medische thema’s zoals de thuissituatie, verwachtingen van het ouderschap, leefstijl van de aanstaande ouders en het welbevinden van de vrouw. Hierdoor kan al vroeg in de zwangerschap samen met de aanstaande ouders besloten worden tot extra ondersteuning, bijvoorbeeld door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) die een serie begeleidende huisbezoeken biedt. Vroege signalering en het tijdig inzetten van steun of hulp geeft een grotere kans op een goede start voor de baby en ouders.

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de validiteit en betrouwbaarheid van de ALPHA-NL. In dit project onderzoeken we de concurrente validiteit en sensitiviteit en specificiteit van de ALPHA-NL. Daartoe vergelijken we de uitkomst van de ALPHA-NL met het oordeel van een ‘andere terzake deskundige’ (maatschappelijk werkende/jeugdverpleegkundige) en valide tests gericht op intermediaire maten zoals stress, psychische problemen, coping, agressie.

Doel

Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de validiteit en betrouwbaarheid van de ALPHA-NL.

Vraagstelling/hypothese

  1. Hoe is de betrouwbaarheid van de ALPHA-NL in termen van interne consistentie?
  2. Hoe is de concurrente criteriumvaliditeit van de ALPHA-NL: wat is de sterkte van de associatie tussen de ALPHA-NL en de referentie-vragenlijsten?
  3. In hoeverre komt het verloskundig oordeel o.b.v. de ALPHA-NL overeen met het oordeel van een andere terzake deskundige (maatschappelijk werkende/jeugdverpleegkundige) over de inzet van een JGZ-interventie en/of hulp tijdens de zwangerschap?

Relevantie

De ALPHA-NL is een instrument voor verloskundig zorgverleners om met aanstaande ouders de relevante niet-medische thema’s te bespreken en samen na te gaan of aanvullende steun of hulp tijdens de zwangerschap nodig is. Het betreft factoren die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap, zwangerschapsuitkomsten, gezondheid en welbevinden van de vrouw en uitkomsten voor het (ongeboren) kind. Daarbij wordt gekeken naar factoren bij beide (aanstaande) ouders: psychische en psychiatrische problematiek waaronder LVB, verslavingsproblematiek, roken en alcoholgebruik; ingrijpende gebeurtenissen en trauma; stress; problemen met huisvesting; werk en financiën; relaties en partnergeweld of kindermishandeling in de eigen jeugd van aanstaande ouders; gebrekkige sociale steun, alleenstaand ouderschap; ongewenste zwangerschap, tienerzwangerschap; OTS andere kinderen.

 

Conclusies

Resultaten worden eind 2019 verwacht.

Begeleider(s)

Drs. R.M. Vink

Uitvoerder(s)

mevr. drs. Remy M. Vink (TNO) mevr. dr. Marlies Rijnders (TNO) mevr. dr. Paula van Dommelen (TNO)

Partners

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met zes eerstelijns verloskundigenpraktijk (Amsterdam, Zaandam en Haarlem) en in een ziekenhuis (Amsterdam).

Het onderzoek wordt begeleid door een externe commissie onder leiding van prof. dr. Koos van der Velden.

Financiers

ZonMw

Contactpersonen

Drs. R.M. Vink

Periode

1 oktober 2016 tot 1 november 2019


Zonmw nummer

729300107