Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period

Geplaatst op

Cliëntervaringen zijn een belangrijk onderdeel van de geboortezorg. In Nederland worden zwangere en pas bevallen vrouwen begeleidt door verschillende zorgverleners.

De cliënt wordt overgedragen naar de volgende zorgverlener als de zorgperiode is beëindigd.  De verschillende zorgverleners en de overdrachten die daarbij horen kunnen ervoor zorgen dat de zorg niet meer continue verloopt. Dit kan de cliënt ervaringen en tevredenheid negatief beïnvloeden, wat vervolgens nadelig kan zijn voor de kwaliteit van de zorg.

Dit proefschrift, en andere literatuur, suggereren dat vrouwen die onverwachts overgedragen zijn tijdens minder tevreden zijn met de zorgvoorziening en kwaliteit van zorg dan vrouwen die niet onverwachts overgedragen zijn. Ontevredenheid met de aangeboden zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en postpartum periode kan serieuze nadelige gevolgen hebben voor de lichamelijke, mentale en psychosociale gezondheid van de cliënt.  Cliëntervaringen en clienttevredenheid leveren gedetailleerde informatie over hoe de geboortezorg presteert door de ogen van de cliënt. Deze informatie kan vervolgens weer gebruikt worden om de zorg te verbeteren. De input van cliënten is nodig om ervoor te zorgen dat de Nederlandse geboortezorg vraaggericht blijft werken in plaats van aanbodgericht. Daarom werken de zorgverleners naarstig om ervoor te zorgen dat de ervaringen en tevredenheid van de cliënten zo positief mogelijk blijven.

De meerwaarde van de mixed-methods benadering toegepast in dit proefschrift is dat de resultaten van de verschillende deelonderzoeken elkaar aanvullen waardoor het onderzoeksdoel van meerdere kanten belicht wordt. Er is nog weinig bekend over hoe zorgverleners de overdrachten van cliënten uitvoeren en hoe zij dit zelf ervaren. Vandaar dat wij deze kant, naast dat van de cliënten, hebben onderzocht.

Doel

De kwaliteit van prenatale en postnatale zorg verbeteren in Overijssel met de focus op het meten van tevredenheid en ervaringen met overdrachten in de zorg.

Vraagstelling/hypothese

Wat zijn de ervaringen van clienten en professionals met de Nederlandse geboortezorg, met in het bijzonder de ervaringen van overdrachten?

Relevantie

Het doel van dit proefschrift is om de ervaringen van clienten en professionals met de Nederlandse geboortezorg te onderzoeken, door, met name te kijken naar hoe zij overdrachtingen in de zorg hebben ervaren. Tevredenheid en ervaringen over de ontvangen zorg is erg belangrijk en afhankelijk van de kwaliteit van de zorg en de geboorte uitkomsten. Uiteindelijk kunnen gezondheidssystemen aangepast worden op de wensen en behoeftes van de cliënten.

Begeleider(s)

Prof.dr. A. Need
Dr. M.M. Boere-Boonekamp

Uitvoerder(s)

Cherelle van Stenus MSc

Partners

ZonMw, projectnummer: 209020008
Wij zullen voornamelijk samenwerken met het regionaal consortium Overijssel en de VSV’s uit de regio Overijsel. Verder zullen we samenwerken met de volgende professionals uit de regio Overijssel: verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgers, JGZ, GGD Twente, Stichting prenatale screening, Perinatale Audit team, Stichting Perinatale Registratie Nederland.

Financiers

ZonMw

Contactpersonen

C.M.V. van Stenus MSc

Periode

maart 2013 – maart 2017


Publicaties

Client experiences with perinatal healthcare for high-risk and low-risk women

van Stenus, C. M. V., Boere-Boonekamp, M. M., Kerkhof, E. F. G. M. & Need, A., 1 Feb 2018, In : Women and Birth.

 

Client satisfaction and transfers across care levels of women with uncomplicated pregnancies at the onset of labor

van Stenus, C. M. V., Boere-Boonekamp, M. M., Kerkhof, E. F. G. M. & Need, A., May 2017, In : Midwifery. 48, p. 11-17

 

Through the client’s eyes: using narratives to explore experiences of care transfers during pregnancy, childbirth, and the neonatal period

van Stenus, C. M. V., Gotink, M., Boere-Boonekamp, M. M., Sools, A. & Need, A., 2017, In : BMC Pregnancy and Childbirth. 17, 182.


Zonmw nummer

209020008