Arbeid en gezond zwanger – maak er werk van!

Geplaatst op

Gezond werken tijdens de zwangerschap vraagt aandacht voor arbeidsfactoren, zowel tijdens de antenatale risicozorg als postnataal. Het grootste deel van de zwangere vrouwen (circa 70%) werkt tijdens een zwangerschap. Er zijn gegevens en indirecte aanwijzingen dat ongezonde risico’s in de sfeer van arbeid en arbeidsomgeving nauwelijks aandacht krijgen in de huidige zorg, met mogelijk grote vermijdbare schade. Door het toepassen van e-tools en extra verdiepende vragen tijdens de anamnese, worden arbeid gerelateerde risicofactoren in kaart gebracht en omgezet in preventieve suggesties. De systematiek van R4U-risicoscreening wordt gevolgd, met zorgpaden en getrapte inzet van expertise.

Doel

  1. Verbeteren van de gezondheid van moeder en kind tijdens en na de zwangerschap wat betreft schadelijke arbeidsfactoren.
  2. Verbeteren van de organisatie van risicozorg op het gebied van arbeidsfactoren, met herkenbare portefeuilleverdeling.
  3. Efficiënt inzetten van Arbo professionals voor het gebruik van bestaande en in ontwikkeling zijnde risicozorg-tools en procedures.
  4. De zwangere cliënte informeren over haar arbeidsrisico’s.

Vraagstelling/hypothese

  1. Hoe kan bij iedere zwangere onder routine omstandigheden, op basis van bestaande risico-tools, gescreend worden op arbeidsfactoren?
  2. Welke zorgpaden kunnen (i.s.m. leden van het regionaal consortium, uitgebreid met Arbo-deskundigen en cliënten) worden ontwikkeld, rekening houdend met de variatie in de regio wat betreft vervolgzorg?
  3. Welke aanvullende voorwaarden (procedureel, materieel) zijn noodzakelijk voor duurzame implementatie van de arbeidscomponent in routine antenatale zorg: hoe kan informatie worden teruggegeven aan de zwangere vrouw, zodat zij deze in arbeidsprocessen kan gebruiken?

Relevantie

Arbeidsfactoren zijn van invloed op de perinatale uitkomsten. Vermijdbare arbeidsfactoren door onvoldoende (verloskundige) zorg dan wel ervaren belemmering in de arbeidssituatie kunnen bijdragen aan ongunstige perinatale uitkomsten.
Er is (nog) geen overall schatting beschikbaar wat betreft die rol van arbeidsfactoren op perinatale uitkomsten. In twee studies (ABCD en Generation R) is dit effect van arbeidsfactoren aannemelijk gemaakt. Ze beslaan een wijd spectrum: specifiek aangeboren afwijkingen, groeivertraging, premature geboorte, perinatale sterfte.
Het experiment richt zich op twee ervaren knelpunten: de actieve signalering van risico’s bij met name kwetsbare groepen en de beïnvloeding van de (expositie door de) arbeidssituatie, waarvoor zwangeren in de huidige situatie zelf veel initiatief moeten nemen.

Begeleider(s)

Prof.r.ir. Alex Burdorf
Drs. H.S. Miedema
H.W. Torij Msc.

Uitvoerder(s)

Dr. A.N. Rosman (Erasmus MC)

Partners

Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam, Erfocentrum, Arbo deskundigen
Een aanpalend ZonMw project in Amsterdam, waarin een app wordt ontwikkeld
ZonMw, projectnummer 50-52000-98-142, ZonMw, projectnummer 209050001
Reinier de Graaf Groep, Verloskundigen Praktijk ‘Lize Verbaas’, Gemeente Rotterdam

Contactpersonen

Dr. A.N. Rosman

Periode

Begindatum: januari 2015
Einddatum: 1 juli 2018