Behandeling van hoge angst voor de bevalling met haptotherapie

Geplaatst op

De belangrijkste onderzoeksvraag van dit proefschrift was: Wat is het effect van haptotherapie op bevallingangst bij zwangeren met bovenmatige angst voor de bevalling, in vergelijk met psycho-educatie via Internet en care as usual?

De conclusie luidt dat haptoptherapie een veelbelovende therapie is voor vrouwen met ernstige angst voor de bevalling. Haptotherapie verbeterde bovendien diverse aspecten van het welzijn van de moeder. Er waren in de haptotherapie groep na de interventie minder symptomen van stress en depressiviteit tijdens de zwangerschap en na de interventie waren er in de haptotherapie groep minder posttraumatische stress symptomen na de bevalling. Haptotherapie heeft ook een positief effect op de moeder-kind hechting. Er werden geen effecten waargenomen op somatisatie en medische interventies. Dat laatste is verrassend omdat diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bevallingsangst het risico op medische interventies doet toenemen en dan zou je mogen verwachten dat bij vermindering van bevallingsangst, het aantal medische interventies zou afnemen, maar dat kon met dit onderzoek niet worden aangetoond. Klabbers concludeert dat andere factoren tijdens de bevalling blijkbaar een grotere rol spelen.

Doel

Haptotherapie richt zich op het verbeteren van het (zelf)vertrouwen van de zwangere vrouw in haar eigen vermogen om haar kindje via een natuurlijke vaginale bevalling geboren te laten worden, vermindering van angst voor de bevalling, afname van prenatale distress symptomen, afname van prenatale depressie symptomen, het verkleinen van het risico op mogelijke posttraumatische stress symptomen en het bevorderen van de postpartum moeder-kind hechting.

Vraagstelling/hypothese

Wat is het effect van haptotherapie op angst voor de bevalling bij zwangeren met hoge angst voor de bevalling? Wat is het effect van haptotherapie op het welzijn van de moeder? Wat is het effect van haptotherapie op moeder-kind hechting Is er een verband tussen bevallingsangst en moeder-kind hechting?

Relevantie

Het verminderen van bevallingsangst is belangrijk, omdat zwangeren met bevallingsangst een verhoogd risico hebben op: vroeggeboorte, hoge bloeddruk, spoedkeizersnede, extra pijnmedicatie tijdens de bevalling, een kind met een laag geboortegewicht, en meer kans op een posttraumatische stress syndroom en depressiviteit na de bevalling. Ook is er een grotere kans op emotionele- en gedragsproblemen van het kind.

Conclusies

Haptotherapie is een veelbelovende therapie voor vrouwen met ernstige angst voor de bevalling. Haptotherapie verbeterde bovendien diverse aspecten van het welzijn van de moeder. Er waren in de haptotherapie groep na de interventie minder symptomen van stress en depressiviteit tijdens de zwangerschap en na de interventie waren er in de haptotherapie groep minder posttraumatische stress symptomen na de bevalling. Haptotherapie heeft ook een positief effect op de moeder-kind hechting.

Begeleider(s)

Prof.dr. A.J.J.M. Vingerhoets
Prof.dr. K. Wijma
Dr. K.M. Paarlberg

Uitvoerder(s)

G.A. (Gert) Klabbers: GZ-Haptotherapeut, Fysiotherapeut Haptonomisch Zwangerschapsbegeleider Promovendus Universiteit Tilburg

Partners

Tilburg University, Tilburg, Nederland.
Linköping University, Linköping, Zweden
Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn, Nederland.
30 eerstelijns verloskundigenpraktijken in Nederland.
2 tweedelijns ziekenhuizen in Nederland.
14 praktijken haptotherapie in Nederland.
Meer informatie: www.bevallingsbeleving.nl

Contactpersonen

G.A. Klabbers

Periode

Begindatum RCT: april 2012
Einddatum: december 2015

Publicatie data-analyse-artikel in 2017


Publicaties

Treatment of severe fear of childbirth with haptotherapy: design of a multicenter randomized controlled trial. Gert A. Klabbers, Klaas Wijma, K. Marieke Paarlberg, Wilco H. M. Emons and Ad J. J. M. Vingerhoets. BMC Complementary and Alternative Medicine (2014), 14: 385.
DOI: https://doi.org/10.1186/1472-6882-14-385

Severe fear of childbirth: Its features, assessment, prevalence, determinants, consequences and possible treatments. Gert A. Klabbers, Hedwig J. A. van Bakel, Marit M. A. van den Heuvel and Ad J. J. M. Vingerhoets. Psychological Topics 25 (2016), 1: 107-127.
http://pt.ffri.hr/index.php/pt/article/view/321

Haptotherapy as a new intervention for treating fear of childbirth: a randomized controlled trial. Gert A. Klabbers, Klaas Wijma, K. Marieke Paarlberg, Wilco H. M. Emons and Ad J. J. M. Vingerhoets. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynaecology (2017).
DOI: https://doi.org/10.1080/0167482X.2017.1398230

Does haptotherapy benefit mother-child bonding? Gert A. Klabbers, K. Marieke Paarlberg, Ad J. J. M. Vingerhoets. International Journal of Haptonomy and Haptotherapy (2018), 3(1): 1-7
http://www.ijhh.org/userfiles/1515836314.pdf

Resistance to fear of child birth and stability of mother-child bonding. Gert A. Klabbers, Klaas Wijma, Hedwig J. A. van Bakel, K. Marieke Paarlberg and Ad J. J. M. Vingerhoets. Early Child Development and Care (2018).
DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1461093