Cancer in Pregnancy (CIP) study

Geplaatst op

Kanker tijdens de zwangerschap is een relatief zeldzaam probleem maar groeiend probleem. In de westerse wereld neemt de leeftijd van zwangeren toe, waardoor de incidentie van kanker tijdens de zwangerschap stijgt en momenteel ongeveer 1:1000 is.

Lichamelijke uitingen van een maligniteit kunnen soms makkelijk verward worden met fysiologische zwangerschapssymptomen. Dit maakt het lastiger om kanker tijdens de zwangerschap te ontdekken. Behandeling van kanker tijdens de zwangerschap is een uitdaging. Recent onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde chemotherapeutische behandelingen na het 1e trimester relatief veilig voor de foetus is. Radiotherapie kan, maar is afhankelijk van de verwachte foetale stralingsbelasting. Immuun- en doelgerichte therapie zijn tot op heden gecontra-indiceerd vanwege theoretische teratogene effecten. De prognose van zwangeren met kanker is verschilt niet van niet-zwangeren, indien standaard therapie wordt toegepast.

Registratie van deze zwangeren en medische en neuropsychologische opvolging van hun kinderen is noodzakelijk om de effecten van kanker in de zwangerschap te evalueren.

Doel

Evalueren hoe veilig diagnostiek, stadiering en verschillende vormen van behandeling zijn in vrouwen met specifieke types kanker tijdens de zwangerschap door te kijken naar de maternale, foetale en pediatrische uitkomsten.

Vraagstelling/hypothese

  • Welke diagnostische- en stadiëringsonderzoeken worden toegepast tijdens de zwangerschap?
  • Worden vrouwen met kanker in de zwangerschap net zo behandeld als niet-zwangeren?
  • Hoe is de prognose voor vrouwen met kanker tijdens de zwangerschap in vergelijking met niet-zwangeren met hetzelfde type en stadium kanker?
  • Hoe is de neonatale en pediatrische uitkomst van kinderen van moeder die kanker tijdens de zwangerschap hadden?

Relevantie

Kanker tijdens de zwangerschap treft ongeveer 200 vrouwen per jaar in Nederlsand en plaatst zowel patiënte en partner als zorgverleners voor moeilijke keuzes. Gedocumenteerde kennis rondom deze mogelijkheden met duidelijkheid over de risico’s stelt deze specifieke groep in staat weloverwogen keuzes te maken. Tevens stelt het zorgverleners in staat ‘evidence based’ zorg te verlenen om zo maternale en neonatale uitkomsten te verbeteren.

Conclusies

In The Lancet Oncology rapporteerden we in 2018 bij 1170 patiënten over 20 jaar de tendens dat zwangere vrouwen met kanker vaker behandeld worden tijdens de zwangerschap. De kansen op een lager geboortegewicht zijn wel groter waardoor de samenwerking met perinatologen sterk aangewezen is.

Begeleider(s)

Prof.dr. F. Amant

Uitvoerder(s)

Drs. J. de Haan, arts-onderzoeker gynaeoclogie, VUmc Drs. V. Wolters , arts-onderzoeker gynaeoclogie, VUmc Drs. M. van Gerwen, neuropsycholoog, AvL/NKI

Partners

International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP)

Contactpersonen

Prof.dr. F. Amant (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis)

Periode

01-06-2014 – 01-06-2032


Publicaties

de Haan J et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018 Mar;19(3):337-346.

de Geus KF, Maggen C, de Haan J, Amant F. Implementation of cancer treatment during pregnancy in daily practice: the important role of perinatologists. Oncotarget. 2018 Aug 7;9(61):31795-31796. doi: 10.18632/oncotarget.25841. eCollection 2018 Aug 7.

Kocián P, de Haan J, Cardonick EH, Uzan C, Lok CAR, Fruscio R, Halaska MJ, Amant F; Writing Committee of the International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP) on this particular manuscript. Management and outcome of colorectal cancer during pregnancy: report of 41 cases. Acta Chir Belg. 2018 Jul 16:1-10. doi: 10.1080/00015458.2018.1493821. [Epub ahead of print]

de Haan J, van Thienen JV, Casaer M, Hannivoort RA, Van Calsteren K, van Tuyl M, van Gerwen MM, Debeer A, Amant F, Painter RC. Severe Adverse Reaction to Vemurafenib in a Pregnant Woman with Metastatic Melanoma. Case Rep Oncol. 2018 Feb 15;11(1):119-124. doi: 10.1159/000487128. eCollection 2018 Jan-Apr

Amant F et al. Pediatric Outcome after Maternal Cancer Diagnosed during Pregnancy. N Engl J Med 2015; 373: 1824–34.

Van Calsteren K et al. Cancer during pregnancy: An analysis of 215 patients emphasizing the obstetrical and the Neonatal outcomes. J Clin Oncol 2010; 28: 683–9.Log in / Registreer