Chlamydia trachomatis en andere infectieziekten bij zwangere vrouwen en hun partners

Geplaatst op

Bij 29 verloskundigenpraktijken verdeeld over Nederland worden zwangere vrouwen tot 30 jaar en hun partners (ongeacht de leeftijd) gevraagd mee te doen aan een chlamydiaonderzoek. Zwangere vrouwen die behoren tot een risicogroep kunnen ook deelnemen ongeacht hun leeftijd. Een chlamydia-infectie in de zwangerschap kan o.a. leiden tot vroeggeboorte.

De zwangere stuurt een vaginale swab in en de partner een urinemonster. Beiden vullen een vragenlijst in. De deelnemers geven ook toestemming voor testen op andere soa en aanvullend onderzoek naar de zwangerschapsuitkomsten. Naast chlamydia worden de monsters op gonorroe en trichomonas getest aangezien deze infectieziekten eveneens tot vroeggeboorte kunnen leiden. Alle drie infecties zijn goed te behandelen met antibiotica.

Doel

Het hoofddoel van de studie is het bepalen van de chlamydiaprevalentie in Nederland bij zwangere vrouwen van 30 jaar of jonger en hun partners. We onderzoeken of alle zwangere vrouwen in Nederland op chlamydia gescreend moeten worden of dat screenen op basis van risicoselectie voldoende is.

Vraagstelling/hypothese

  • Wat is de prevalentie van chlamydia, gonorroe en trichomonas bij zwangeren tot 30 jaar?
  • Wat is de prevalentie van chlamydia, gonorroe en trichomonas bij hun partners?
  • Wat zijn de belangrijkste risicofactoren voor deze infectieziekten bij zwangeren en hun partners?
  • Wat waren de zwangerschapsuitkomsten (waaronder zwangerschapsduur, geboortegewicht pasgeborene) na behandeling van deze infectieziekten?

Relevantie

Chlamydia trachomatis is met 60.000 nieuwe infecties per jaar de meest voorkomende bacteriële seksueel overdraagbare aandoening in Nederland. Het komt relatief vaak voor bij jongeren onder de 25 jaar. Chlamydia kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals ontstekingen aan de geslachtsorganen en een verminderde vruchtbaarheid. Tijdens de zwangerschap kan chlamydia leiden tot vroeggeboorte en oog-/luchtweginfecties bij de pasgeborene.
Omdat chlamydia vaak zonder symptomen verloopt, is screening en behandeling van belang om deze complicaties te verminderen. Om herbesmetting na behandeling te voorkomen wordt ook de partner getest en indien nodig behandeld.

Conclusies

De dataverzameling is afgerond. Momenteel wordt een publicatie voorbereid over de eindresultaten van de studie.

Begeleider(s)

Dr.ir. E.L.M. (Eline) Op de Coul (per feb 2014)
Dr. M.T.R. (Monique) Pereboom (okt 2012 tot feb 2014)
Prof.dr. S. (Servaas) Morré (diagnostiek)

Uitvoerder(s)

Dr.ir. E.L.M. (Eline) Op de Coul Y. (Yolanda) Van Weert Prof.dr. S.A. (Servaas) Morré

Partners

De studie wordt uitgevoerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, i.s.m:

  • Afdeling Midwifery Science, AVAG (Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen)

  • EMGO+ instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, VU medisch centrum, Amsterdam

  • Microbiome® (spinn off company VU Medical Center Amsterdam)


Contactpersonen

Dr.ir. E.L.M. op de Coul

Periode

Startdatum: oktober 2012

Geplande einddatum van de laatste publicatie: medio 2019.


Publicaties

  • Pereboom MT, Spelten ER, Manniën J, Rours GI, Morré SA, Schellevis FG, Hutton EK. Knowledge and acceptibility of Chlamydia Trachomatis screening among pregnant women and their partners; a cross-sectional study. BMC Public Health 2014;14(1):704.
  • Pereboom MT, Manniën J , Rours GI, Spelten ER, Hutton EK, Schellevis FG. Chlamydia trachomatis infection during pregnancy: Knowledge, test practices, and attitudes of Dutch midwives. Scan J of Inf Dis 2014; 46(2): 107–113.