De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind

Geplaatst op

Kwetsbare vrouwen nemen minder kraamzorg af, waardoor gezond gedrag en de gezondheid van moeder en kind minder bevorderd worden.

De motivaties van vrouwen om geen of minder kraamzorg af te nemen alsook de effectiviteit van kraamzorg bij deze specifieke doelgroep is nooit onderzocht.

Erasmus MC & Hogeschool Rotterdam onderzoeken wat bijdraagt aan kraamzorg op maat en hoe het gebruik van kraamzorg door kwetsbare kraamvrouwen kan toenemen. Kraamverzorgenden en kraamvrouwen worden adequaat toegerust met kennis, vaardigheden en mHealth.

Beoogd resultaat:

 1. inzicht in relatie tussen het gebruik van kraamzorg en ongepland zorggebruik postpartum d.m.v. kwantitatieve data-analyse;
 2. inzicht in bevorderende en belemmerende factoren om wel/niet kraamzorg af te nemen d.m.v. interviews met (zwangere) vrouwen;
 3. effectieve vroegtijdige signalering, zorg-op-maat aan kwetsbare zwangeren en betere kennis en vaardigheden van kraamverzorgenden t.a.v. kwetsbare kraamvrouwen. Pilotstudie van interventie en scholing van zorgverleners.

Doel

We willen inzicht krijgen in:

 • de relatie tussen medische en niet-medische factoren en kraamzorgafname
 • de mate van afname van kraamzorg en ongepland zorggebruik postpartum door moeder en kind
 • de beweegredenen van kwetsbare zwangere vrouwen om wel of niet kraamzorg af te nemen.

Met deze kennis ontwikkelen we een interventie voor vroegtijdige risicosignalering en kraamzorg op maat aan kwetsbare vrouwen. Hiermee kan kraamzorg bijdragen aan verminderen van risicogedrag, het vergroten van de zelfredzaamheid en het slagingspercentage en continuering van borstvoeding, het ontwikkelen van gezonde eetgewoonten en het verminderen van stress. Best practices kunnen worden opgenomen in zorgpaden van VSV’s.

Vraagstelling/hypothese

 1. Wat zijn voorspellers van het gebruik van kraamzorg door kwetsbare kraamvrouwen?
 2. Wat is de relatie tussen afname van kraamzorguren en de totale zorgkosten van moeder en/of kind in het eerste jaar postpartum?
 3. Wat zijn de bevorderende en de belemmerende factoren om wel of niet kraamzorg af te nemen?
 4. Wat is de effectiviteit van vroegtijdige risicosignalering en kraamzorg-op-maat bij kwetsbare kraamvrouwen?
 5. Welke kennis, vaardigheden en attitude hebben kraamverzorgenden t.a.v. kwetsbaarheid bij zwangeren en kraamvrouwen?

Relevantie

De Minister van VWS heeft in 2015 aangegeven dat het huidige indicatieprotocol te weinig flexibel is en te weinig bijdraagt aan zorg op maat. Kraamzorg moet op effectieve wijze gegeven worden op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener, met de juiste inhoud en de juiste omvang. Dit onderzoek zet vroegtijdige toeleiding en indicatiestelling in om kraamzorg-op-maat te bieden aan kwetsbare zwangeren.

Begeleider(s)

Drs. H.E. Ernst

Uitvoerder(s)

drs. L. Laurey

Partners

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland
Hogeschool Rotterdam
Kraamzorgorganisaties
Zilveren Kruis

Financiers

ZonMw

Contactpersonen

Drs. H.E. Ernst (Erasmus MC)

Periode

1 december 2016 – 1 december 2019


Zonmw nummer

209070002