Epidemiologie van neonatale herpes in Nederland

Geplaatst op

Nederland is een van de weinige Europese landen waar periodiek de incidentie van neonatale herpes infecties wordt gemonitord op basis van surveys.

Neonatale herpes is een ernstige aandoening die vooral optreedt wanneer de zwangere vrouw in de laatste zes weken voor de bevalling een primaire genitale HSV-infectie oploopt. Deze infecties kunnen door zowel type HSV-1 als HSV-2 worden veroorzaakt. Bij een vermoedelijke primaire HSV-infectie in de laatste zes weken voor de bevalling wordt een keizersnede aanbevolen. Voor de huidige survey (2012-2015) zijn alle afdelingen kindergeneeskunde en gynaecologie van de Nederlandse ziekenhuizen uitgenodigd om een vragenlijst te beantwoorden m.b.t. aantal neonatale HSV cases, aantal zwangeren met herpes en beleid t.a.v. neonatale herpes preventie. Daarnaast zijn gegevens uit Perined geanalyseerd en longitudinale trends vanaf 1999 in kaart gebracht.

Doel

Inzicht verkrijgen in:

  • Incidentie van neonatale herpes in Nederland en trends over de tijd
  • Naleving van protocollen ter preventie van neonatale herpes
  • Incidentie van en risicofactoren voor herpes genitalis tijdens de zwangerschap

Vraagstelling/hypothese

Hoe ontwikkelt de epidemiologie van neonatale herpes zich in Nederland?

Relevantie

Meer inzicht in de ontwikkelingen van de incidentie van maternale en neonatale HSV infecties en in naleving van protocollen ter voorkoming van moeder-kind transmissie kunnen bijdragen aan de preventie van neonatale herpes in Nederland.

Conclusies

De incidentie van neonatale herpes was 4,8 per 100.000 levendgeborenen op basis van
enquêtegegevens (2012-2015) en 3,4  per 100.000 op basis van Perined gegevens (2012-2014).

De incidentie van neonatale herpes nam licht toe over de tijd, evenals de prevalentie van genitale HSV-infectie bij zwangere vrouwen. Factoren die geassocieerd zijn met genitale herpes tijdens de zwangerschap waren een niet-westerse migratieachtergrond en een leeftijd ouder dan 20 jaar. Geen van de kinderen met neonatale herpes had een moeder met een gediagnosticeerde actieve herpes infectie tijdens de zwangerschap. Preventieve maatregelen om verticale herpes-overdracht te voorkomen (zoals een keizersnede) werden minder vaak gerapporteerd in 2012-2015 in vergelijking met 2006-2011.

Longitudinale data suggereren een langzaam toenemende trend van neonatale herpes in Nederland, met een hoog sterftecijfer: 23% (7/30). De gestegen genitale HSV-prevalentie tijdens de zwangerschap kan hebben bijgedragen. Maar een teruggelopen naleving van preventieve richtlijnen kan niet worden uitgesloten. Intensivering van de opsporing van zwangere vrouwen met een verhoogd risico op een primaire HSV-infectie lijkt noodzakelijk, evenals actieve controle op genitale HSV laesies voor de bevalling.

Begeleider(s)

Dr.ir. E.L.M. op de Coul

Uitvoerder(s)

Louise van Oeffelen 1, Manisha Biekram 1, Jashvant Poeran 2, Chantal Hukkelhoven 3, Sander Galjaard 4, Wim van der Meijden 5, Eline Op de Coul 1. 1. Centre for Infectious Disease Control, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands, 2. Dept. of Population Health Science & Policy, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, United States, 3. Perined, Utrecht, the Netherlands, 4. Department of Obstetrics and Gynaecology, division of Obstetrics and Prenatal Medicine, Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands, 5.Barnsley Hospital NHS Foundation Trust, Barnsley, United Kingdom.

Partners

Perined, Utrecht, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Dept. of Population Health Science & Policy, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, United States, Barnsley Hospital NHS Foundation Trust, Barnsley, United Kingdom, Afdelingen Kindergeneeskunde; Afdelingen Gynaecologie, Nederlandse ziekenhuizen.

Financiers

Ministerie van VWS.

Contactpersonen

Dr.ir. E.L.M. op de Coul

Periode

Februari 2016 – Mei 2018


Publicaties

Louise van Oeffelen1, Manisha Biekram1, Jashvant Poeran2, Chantal Hukkelhoven3, Sander Galjaard4, Wim van der Meijden5, Eline Op de Coul1. Update on neonatal herpes simplex epidemiology in the Netherlands: a health problem of increasing concern? Pediatr Infect Dis J 2018; 37:806-813.

1.Centre for Infectious Disease Control, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands, 2. Dept. of Population Health Science & Policy, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, United States, 3. Perined, Utrecht, the Netherlands, 4. Department of Obstetrics and Gynaecology, division of Obstetrics and Prenatal Medicine, Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands, 5.Barnsley Hospital NHS Foundation Trust, Barnsley, United KingdomLog in / Registreer