Ethiek van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Geplaatst op

Gezamenlijke besluitvorming is een essentieel onderdeel van cliënt gecentreerde zorg. Echter, het gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg is een uitdaging, en roept ook ethische vragen op.

De nauwe verbondenheid tussen moeder en kind maakt het beslissingsproces in sommige gevallen zeer complex. Andere ethische kwesties die beslissingen beïnvloeden zijn: 1) machtsverschillen en 2) autonomie. Verloskundigen ervaren deze dilemma’s in de complexiteit van de moderne geboortezorg en worstelen met het vinden van de juiste aanpak.

Dit project omvat twee studies:

  • Studie 1 verkent de ethische waarden van vrouwen, hun partners en verloskundigen. Vervolgens zal er een tool ontwikkeld worden, die de integratie van waardes in het besluitvormingsproces van vrouwen moet bevorderen.
  • Studie 2 onderzoekt – samen met ethici, vrouwen en verloskundigen – manieren om ethische dilemma’s rond gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg aan te pakken en leidt tot een set van aanbevelingen voor de praktijk.

Doel

Het doel is om duurzaam gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de verloskundige zorg te stimuleren, als onderdeel van goede verloskundige zorg.

Vraagstelling/hypothese

  1. Hoe kunnen verloskundigen de ethische waarden van vrouwen en hun eigen waarden integreren in het proces van gezamenlijke besluitvorming binnen de geboortezorg?
  2. Wat zijn manieren om constructief te werken met ethische dilemma’s rond gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg?

Relevantie

Gezamenlijke besluitvorming is een belangrijk element in het realiseren van cliënt gecentreerde zorg. Dit project levert praktische instrumenten en aanbevelingen om het ethisch gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg te bevorderen. Verder komen er een aantal wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften.

Begeleider(s)

Marianne Nieuwenhuijze RM MPH PhD, lector Midwifery, Zuyd Hogeschool

Projectteam: Irene Korstjens PhD, Prof. Dr. Raymond de Vries en Prof. Dr. Trudy van der Weijden

Partners

Maastricht University

Dit project werkt nauw samen met het RAAK Publiek onderzoeksproject Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg: van intentie naar uitvoering, dat momenteel plaats vindt binnen het lectoraat. Dit zorgt dat ook de ethische aspecten worden geïntegreerd in een totale aanpak van gezamenlijke besluitvorming.

Dit project wordt financieel ondersteund door een fellowship van de KNOV.

Contactpersonen

M. Nieuwenhuijze RM, PhD

Periode

Begindatum: maart 2016
Einddatum: maart 2018


Zonmw nummer

nvt