EURAP – European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy

Geplaatst op

Het is al langer bekend dat expositie in utero met anti-epileptica gepaard gaat met een verhoogde kans op aangeboren afwijkingen bij het kind. Er is echter meer kennis nodig over de oorzaken en factoren die daarbij een rol spelen.

Inclusie in de EURAP studie vindt bij voorkeur plaats voor de zestiende zwangerschapsweek, maar is gedurende de gehele zwangerschap mogelijk. De dataverzameling vindt plaats via het landelijk zwangerschapsregister pREGnant. De vragen die worden gesteld gaan over het verloop van de zwangerschap, mogelijke epileptische aanvallen die doorgemaakt zijn, medicijnen die worden gebruikt, situatie rond de bevalling, het pasgeboren kind en de ontwikkeling en gezondheid van het kind in het eerste levensjaar. EURAP is een observationele studie. Door deelname verandert er niets aan de medicijnen die worden gebruikt.

Doel

  • Evalueren van teratogene risico’s van anti-epileptica (AED)
  • Vaststellen van het type afwijkingen dat geassocieerd is met specifieke AED’s
  • Aantonen van dosis-effectrelaties

Vraagstelling/hypothese

Hoofdvraag van de EURAP-studie is wat de invloed van antiepileptica is op het ongeboren kind. Verder wordt er gekeken naar welke afwijkingen ontstaan bij de diverse middelen en wat het effect is van de verschillende doseringen van AED’s die in Nederland voorgeschreven worden.

Relevantie

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor verbetering van voorlichting en begeleiding van zwangere vrouwen met epilepsie, of vrouwen die om een andere reden anti-epileptica gebruiken. Bovendien kan de neuroloog een betere afweging maken bij het voorschrijven van verschillende anti-epileptica aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Uitvoerder(s)

Saskia Vorstenbosch, MSc (onderzoeksmedewerker) www.eurap.nl https://www.lareb.nl/teratologie-nl/pages/draag-bij-aan-meer-informatie/

Partners

Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met epilepsiecentra “Kempenhaeghe” en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).
Ook is de medewerking van diverse afdelingen van academische en algemene ziekenhuizen onmisbaar.

Contactpersonen

S. Vorstenbosch MSc (Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb - Teratologie Informatie Service)

Periode

Het onderzoek is vanuit het UMC Utrecht gestart in 2002. EURAP betreft een observationele studie die de komende jaren gecontinueerd wordt vanwege de noodzaak tot continue monitoring van de effecten van (nieuwe) AED’s. Deze studie wordt thans in veertig landen uitgevoerd, de Nederlandse registratie geschiedt sinds 2012 vanuit het Nederlands Bijwerking Centrum Lareb.