Evaluating progress towards triple elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B in the Netherlands

Geplaatst op

In 2014 heeft de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) validatiecriteria opgesteld voor de eliminatie van moeder-op-kind transmissie van hiv en syfilis.

In deze studie evalueren we of Nederland aan deze criteria voldoet. Aanvullend is er ook gekeken naar criteria voor eliminatie van moeder-op-kind transmissie van hepatitis B, ook aan de hand van criteria die door de WHO opgesteld zijn.

Om de criteria te evalueren is gebruik gemaakt van verschillende databronnen, waaronder de prenatale screening data (Praeventis), data van Stichting HIV monitoring, de perinatale registratie vanuit ziekenhuizen (Perined), data van het congenitale syfilis referentielaboratorium (RIVM, CIb-IDS), en notificatiedata van hepatitis B in Osiris (RIVM).

Doel

Evalueren in hoeverre Nederland kan voldoen aan de minimale validatiecriteria voor eliminatie van moeder-op-kind transmissie van hiv, syfilis en hepatitis B.

Vraagstelling/hypothese

In hoeverre voldoet Nederland  aan de minimale validatiecriteria voor eliminatie van moeder-op-kind transmissie van hiv, syfilis en hepatitis B?

Relevantie

Door middel van dit onderzoek kunnen adviezen worden gegeven voor verbetering van het prenatale screeningsprogramma, vooral wat betreft de registratie van de uitkomsten. We weten al dat de hiv, syfilis en hepatitis B nog weinig voorkomen in Nederland, maar gezien werd dat het precies kunnen schatten van het laatste aantal gevallen moeilijk is door beperkingen van de beschikbare data, vooral wat betreft syfilis.

Conclusies

Nederland heeft een goed werkend prenataal screeningsprogramma met een zeer hoge dekkingsgraad. Ook zijn er nog maar weinig hiv, syfilis en hepatitis B infecties bij zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. We voldoen waarschijnlijk aan alle minimale WHO criteria voor eliminatie van moeder-op-kind transmissie, maar door gebreken van de beschikbare data is dit nog niet voor alle criteria met zekerheid te zeggen.

Begeleider(s)

Eline op de Coul, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziektenbestrijding, Afdeling Epidemiologie en Surveillance, Bilthoven, Nederland

Uitvoerder(s)

Maartje Visser, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziektenbestrijding, Afdeling Epidemiologie en Surveillance, Bilthoven, Nederland

Partners

Catharina van der Ploeg (TNO, Leiden), Colette Smit (Stichting HIV Monitoring, Amsterdam), Chantal Hukkelhoven (Perined, Utrecht), Frithjofna Abbink (RIVM, Bilthoven), Birgit van Benthem (RIVM, Bilthoven).

Financiers

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

M. Visser

Periode

mei 2017 – 2019Log in / Registreer