External validity and impact of first-trimester obstetric prediction rules in the Netherlands

Geplaatst op

Risicoselectie bij zwangere vrouwen is een belangrijk aspect binnen het Nederlandse obstetrische zorgsysteem. Het huidige systeem van risicoselectie is echter aan verbetering toe. Het is onvoldoende gebaseerd op het individuele risico van de zwangere. Het beschrijft ook niet wat de inhoud van de eerste- of tweedelijnszorg zou moeten zijn. Tenslotte draagt het weinig bij aan de vroege opsporing of zelfs preventie van zwangerschapscomplicaties.

In de internationale medische literatuur is een aantal predictiemodellen gepubliceerd waarmee de individuele kans op een ongunstige zwangerschapsuitkomst of zwangerschapscomplicatie kan worden voorspeld, vroeg in de zwangerschap, op basis van patiëntkarakteristieken. Geen van deze modellen is gevalideerd voor de Nederlandse situatie. Bovendien is niet duidelijk of het gebruik van dergelijke predictieregels de zorguitkomsten voor kind en moeder verbetert. Het project bestaat uit twee onderdelen een externe validatie studie en een impactstudie. Binnen de externe validatie studie vindt evaluatie plaats van de performance van gepubliceerde obstetrische predictieregels. In de impactstudie evalueren we het effect van predictieregels en risicoafhankelijke zorgpaden op zorguitkomsten.

Doel

Een doel van het project is om na te gaan of deze predictiemodellen ook geldig zijn in de Nederlandse situatie. Een tweede doel is te achterhalen of het gebruik van zulke predictiemodellen leidt tot betere uitkomsten bij moeder en kind. Verloskundigen en
gynaecologen kunnen immers eerder inspelen op individuele risico’s. Een derde doel is van het onderzoek is te kijken naar de verhouding tussen kosten en effectiviteit van het wel of niet gebruiken van predictiemodellen in de zorg voor zwangeren.

Relevantie

Gebruik van predictieregels kan tot betere uitkomsten voor moeder en kind leiden als dit gepaard gaat met veranderd gedrag van zorgverleners en zwangeren.
Beter op maat gesneden zorg kan de levenskwaliteit en tevredenheid met verloskundige zorg positief beïnvloeden. Minder morbiditeit kan bovendien leiden tot lagere kosten. In de impact studie zullen deze uitkomsten worden bekeken en berekeningen zullen worden gemaakt van de kosten per eenheid verbetering in maternale/kind uitkomst of kwaliteit van leven.

Begeleider(s)

Dr. L.J.M. Smits,
Dr. H.C.J. Scheepers

Uitvoerder(s)

Drs. L.J.E. Meertens

Partners

ZonMw, projectnummer: 209020007
Alle verloskundige en gynaecologische praktijken in Limburg

Contactpersonen

Dr. L.J.M. Smits (Maastricht University)

Periode

december 2012 – december 2016