Florence: Fear of childbirth in relation to preference for place and mode of giving birth

Geplaatst op

Vrouwen met veel angst voor de bevalling hebben een verhoogd risico op een negatieve bevallingservaring, onafhankelijk van medische complicaties, ze hebben een hoger risico op bevalling gerelateerde complicaties en een hoger risico om PTSS en depressie postpartum te ontwikkelen. Ongeveer 6-10 % van de vrouwen geeft aan veel angst voor de bevalling te hebben, wat invloed heeft op hun dagelijks leven, hun werk, sociale activiteiten en de relatie met hun partner. Tevens is angst voor de bevalling een belangrijke reden voor het verzoek tot een primaire sectio. Om de relatie van angst voor de bevalling met de voorkeur voor de plaats en manier van bevallen te verklaren, maken we gebruik van Antonovsky’s Sense of Coherence theorie. Verder onderzoeken we de specifieke aspecten van een bevalling waar vrouwen bang voor kunnen zijn. De Florence studie is een prospectief cohort onderzoek door middel van digitale vragenlijsten voor en na de bevalling.

Doel

Te onderzoeken of en hoe de voorkeur van vrouwen voor de plaats (thuis/ziekenhuis) en manier (vaginaal/sectio)van bevallen gerelateerd is aan angst voor de bevalling en een gevoel van zelfeffectiviteit.

Vraagstelling/hypothese

Vrouwen die hoger scoren op angst voor de bevalling en vaker aangeven angstig te zijn voor pijn en lager scoren op Sense of Coherence, hebben vaker een voorkeur voor een ziekenhuisbevalling en voor een primaire sectio.

Relevantie

Kennis over angst voor de bevalling bij individuele vrouwen en over de keuzes die ze maken ten aanzien van de plaats en manier van bevallen maakt het mogelijk om psychische ondersteuning rond zwangerschap en geboorte te verbeteren.

Begeleider(s)

Prof.dr. J. van Lith, gynaecoloog LUMC Leiden
Prof.dr. K. Wijma
Prof.dr. B. Wijma
Dr. M. Cleiren

Uitvoerder(s)

Drs. A. Sluijs, klinisch verloskundige/psycholoog (LUMC)

Partners

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Universiteit Leiden
Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen(KNOV) PHD Scolarship 2013

Contactpersonen

Drs. A. Sluijs (Leids Universitair Medisch Centrum)

Periode

Begindatum: januari 2014
Einddatum: juli 2016