Geboortezorg Consortium Midden Nederland (ZonMw-programma Zwangerschap & Geboorte II)

1. Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?

Ons Consortium betreft een groot geografisch gebied. Het kernpunt is de provincie Utrecht met een groot gedeelte van Gelderland.

Onder de populatie in onze regio is een grote diversiteit aan o.a. verschillende religies (streng gereformeerd, islam) en sociaaleconomische verschillen. Er zijn risicogroepen zoals obesitas, tienermoeders, verslavingsproblematiek en ggz-problematiek.

2. Met wie wordt samengewerkt?

Binnen het consortium wordt samengewerkt met tien VSV’s:

 • VSV Viva, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
 • VSV Apeldoorn, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
 • VSV Deventer Geboortezorg Salland, Deventer Ziekenhuis, Deventer
 • VSV Gorinchem, Beatrix Ziekenhuis, Gorinchem
 • Netwerk Geboortezorg Rivierenland, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
 • VSV Midden Brabant, Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis (ETZ), Tilburg
 • VSV Eendracht, Diakonessenhuis, Utrecht
 • VSV Alliant Geboortezorg Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ/UMCU), Utrecht
 • VSV Uniek, Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein/Woerden
 • VSV Zutphen, Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

Daarnaast zijn ook de volgende organisaties betrokken:

 • GGD regio Utrecht, GGD Hart van Brabant
 • Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht (SPSRU)
 • Regionale Perinatale Auditteam

Universiteit van Tilburg (TRANZO), Universiteit Utrecht (Julius Centrum), Wageningen University and Research

3. Met wie werkt u niet samen (regionaal)?

Samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en diverse regionale ondersteuningsstructuren (ROS) dient aangehaald te worden.

4. Titel en ZonMw projectnummer onderzoeksproject

Dossier nummer / Dossier number: 54300100

Het GCMN in transitie: op naar een toekomstbestendige netwerkorganisatie gericht op het sluiten van de kwaliteitscyclus.

Projectgegevens

ZonMw projectnummer543001005
Begin- en einddatum (looptijd)

1-12-2017 tot 1-12-2021

Projectleider(s)Dr. A. Kwee
CoördinatorenS.A. Vankan-Buitelaar MSc
ContactpersoonS.A. Vankan-Buitelaar MSc

Gegevens omvang regio

ProvinciesGelderland, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland
StedenAmersfoort, Apeldoorn, Deventer, Gorinchem, Nieuwegein, Tiel, Tilburg, Utrecht, Woerden, Zutphen
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio20.000