Hemodynamic Adaptation to Pregnancy and Placenta-related Outcome (HAPPO studie)

Geplaatst op

De zwangerschap is een ‘stress test’ voor het cardiovasculaire systeem van de vrouw en wordt daarom ook beschouwd als een vroege indicator  van de cardiovasculaire gezondheid.

Al in de eerste weken van de zwangerschap is aanpassing van het cardiovasculaire systeem nodig voor de aanleg van de placenta.

De placenta speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van zwangerschapscomplicaties, zoals hoge bloeddruk, pre-eclampsie en groeivertraging bij het ongeboren kind, welke in bijna tien procent van alle zwangerschappen voorkomen. In deze cohortstudie, welke is ingebed in het Rotterdam Periconceptie Cohort van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC in Rotterdam,  wordt onderzocht in hoeverre de mate van cardiovasculaire aanpassing aan de zwangerschap een rol speelt bij het ontstaan van deze zwangerschapscomplicaties. Hiervoor zal de cardiovasculaire gezondheid van 400 vrouwen zowel vóór, tijdens en na de zwangerschap in kaart worden gebracht. Ook zal door middel van driedimensionale echoscopie en Virtual Reality technieken de ontwikkeling van de bloedvaten van de placenta gedurende de hele zwangerschap worden gevolgd. Meer inzicht in de cardiovasculaire gezondheid van jonge vrouwen en de ontstaanswijze van cardiovasculaire zwangerschapscomplicaties zal niet alleen bijdragen aan de preventie van deze complicaties, maar ook van gerelateerde cardiovasculaire ziekten in het latere leven.

Doel

Het hoofddoel van dit onderzoek is het bestuderen van associaties tussen de maternale cardiovasculaire aanpassing aan de zwangerschap, de ontwikkeling van de placenta en het ontstaan van zwangerschapscomplicaties.

Vraagstelling/hypothese

Veel voorkomende risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen bij vrouwen gaan ook gepaard met zwangerschapscomplicaties. Om meer inzicht te krijgen in de cardiovasculaire gezondheid van vrouwen in de periconceptie periode en de relatie met het ontstaan van zwangerschapscomplicaties worden in dit onderzoek:

  1. hemodynamische parameters vóór, tijdens en na de zwangerschap bepaald om inzicht te krijgen in (patho)fysiologische cardiovasculaire aanpassingsmechanismen;
  2. de vasculaire ontwikkeling van baarmoeder en placenta longitudinaal geëvalueerd met behulp van driedimensionale echografie en Virtual Reality-technieken;
  3. een multivariaat model geconstrueerd om de associatie tussen maternale cardiovasculaire aanpassing aan de zwangerschap, ontwikkeling van de placenta en het ontstaan van zwangerschapscomplicaties te bestuderen;
  4. de verschillen in hemodynamische parameters en cardiovasculaire adaptatie aan de zwangerschap bepaald tussen vrouwen met en zonder zwangerschapscomplicaties.

Relevantie

In Europa ontwikkelen elk jaar meer dan een half miljoen vrouwen placenta-gerelateerde zwangerschapscomplicaties, welke een belangrijke oorzaak zijn van perinatale morbiditeit en mortaliteit en gepaard gaan met ernstige gezondheidsproblemen voor moeder en kind op lange termijn. De eerste weken van de zwangerschap zijn cruciaal voor een ongecompliceerd beloop en uitkomst van de zwangerschap. Het is daarom van groot belang om vrouwen met een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties bij voorkeur al in de periconceptieperiode te identificeren zodat gepersonaliseerde zwangerschapszorg en vroege preventiestrategieën mogelijk gemaakt worden.

Begeleider(s)

Dr. M.P.H. Koster

Uitvoerder(s)

Drs. Rianne Bijl

Partners

Diverse afdelingen van het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Financiers

Erasmus MC Fellowship

Contactpersonen

dr. M.P.H. Koster

Periode

Oktober 2018 – heden