Het ontwikkelen en valideren van Perinatal Fear Beliefs Scale

Geplaatst op

In overeenstemming met de cognitieve theorie zijn disfunctionele, negatieve overtuigingen de kern van psychopathologie. Ook in de angst voor de perinatale periode zijn de disfunctionele en negatief beladen overtuigingen ten aanzien van de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna vaak voorkomende redenen voor de maladaptatie aan de reproductieve functie van vrouwen. Volgens de cognitieve theorie veroorzaken deze disfunctionele overtuigingen angst, stress en vermijdingsgedrag als een manier om deze stress en het lijden te reduceren. In de verloskundige praktijk uit dit gedrag zich in verzoeken en de noodzaak voor medische interventies in een laag risico zwangere populatie. De eerste belangrijke stap in de reductie van het maladaptieve gedrag van de angstige zwangere vrouwen zou het vaststellen van hun disfunctionele opvattingen ten aanzien van de perinatale periode met behulp van een valide klinisch meetinstrument moeten zijn. De Perinatal Fear Beliefs Scale is ontwikkeld op basis van de in-depth interviews met bovenmatig angstige zwangere vrouwen (n= 36) in 2012 en 2014.

Doel

Het doel van deze studie is het vaststellen van de psychometrische karakteristieken en de predictieve waarde van dit nieuw ontworpen instrument ten aan zien van de maladaptatie aan de perinatale periode o.a. het niet vorderen van ontsluiting, primaire en secundaire epidurale anesthesie en keizersnede.

Vraagstelling/hypothese

We verwachten dat de disfunctionele angstopwekkende overtuigingen ten aanzien van de perinatale periode ten grondslag liggen aan het vermijdingsgedrag en kunnen o.a. tot maladaptatie aan een natuurlijke bevalling leiden.

Relevantie

Aangezien de perinatale disfunctionele, negatieve overtuigingen de kern van perinatale angst vormen is het van een groot belang om deze specifieke overtuigingen zo snel mogelijk tijdens de verloskundige zorg te identificeren, ontkrachten en indien nodig te behandelen.

Begeleider(s)

Prof.dr. S.M. Bögels (hoogleraar aan de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) UvA, Research Institute Child Development and Education (RICDE) UvA, directeur UvAminds).
Dr. E.I. de Bruin (UHD, GZ- psycholoog, de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen UvA).
Prof.dr. Ph. Spinhoven (hoogleraar aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Universiteit Leiden).
Dr. M.M. ter Kuile (Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie, LUMC).

Uitvoerder(s)

Irena Veringa Msc, research mindfulness midwife, PhD student aan Research Institute Child Development and Education (RICDE) UvA

Contactpersonen

I.K. Veringa MSc

Periode

Begindatum: 2013
Einddatum: 2016


Publicaties

Veringa¬Skiba I, Buitendijk S, Miranda de E, Wolf de S, Spinhoven P. Pain cognitions as predictors of the request for pain relief during labour; a prospective study. JPOG, 2011;32(3):119¬25.