Lifestyle en Zwangerschap

Geplaatst op

Veel onderzoek heeft aangetoond dat leefstijl en gezondheid tijdens de zwangerschap een grote invloed kunnen hebben op de ontwikkelende foetus. Ongunstige leefstijl en gezondheidsfactoren worden vaker geassocieerd met zwangerschapsuitkomsten zoals vroeggeboorte, groeivertraging en perinatale sterfte.

De effecten van deze factoren tijdens de zwangerschap kunnen zich ook later in het leven van een kind manifesteren in de vorm van lichamelijke en mentale aandoeningen. Aangezien veel leefstijl en gezondheidsfactoren (gedeeltelijk) te modificeren zijn, betekent dit dat er potentieel veel gezondheidswinst te behalen valt.

Met data van een prospectief cohort studie in Nederland van bijna 8.000 zwangere vrouwen, die hun zwangerschap in de eerste lijn zijn begonnen (DELIVER studie) doen we kwantitatief onderzoek naar leefstijl, gezondheid, sociaal demografische factoren en zwangerschapsuitkomsten. Ook houden we interviews met zwangere vrouwen en verloskundigen en analyseren we video opnames die zijn gemaakt van prenatale consulten.

Doel

Het doel is om een beeld te schetsen van de leefstijl, gezondheid en zwangerschapsuitkomsten van vrouwen die hun zwangerschap in de eerste lijn beginnen. Tevens willen we inzicht krijgen in de manier waarop gezondheidsvoorlichting en preventie momenteel in Nederland worden uitgevoerd en waar er nog ruimte is voor verbetering.

Vraagstelling/hypothese

Wat is de prevalentie van ongunstige leefstijl en gezondheidsfactoren en zwangerschapsuitkomsten in zwangere vrouwen die hun zwangerschap in de eerste lijn beginnen?

Welke leefstijl, psychologische en sociaal demografische factoren zijn hiermee geassocieerd?

  • Hoe geven verloskundigen momenteel voorlichting op het gebied van leefstijl en gezondheid? Waar lopen ze tegen? Welke methoden zijn effectief? Wat vinden verloskundigen van hun rol als voorlichter?
  • Wat zijn de ervaringen en behoeftes van zwangere vrouwen t.a.v. hun eigen gezondheid en de gezondheidsvoorlichting door de verloskundige?

Relevantie

Voorlopige resultaten laten zien dat er nog altijd vrouwen zijn die roken, drinken of geen foliumzuur slikken tijdens de zwangerschap en dat er veel sociale ongelijkheid bestaat in de gezondheid tijdens de zwangerschap. Veranderingen in leefstijl en meer aandacht voor sociaal demografische factoren zijn realiseerbare manieren om vanaf de conceptie de kans op een gezond nieuw leven te vergroten.

Conclusies

Dit onderzoek is afgesloten. Op 24 mei promoveerde Ruth Baron op haar proefschrift ‘Maternal Health and Prenatal Health Education in Midwife-led Primary Care’. (Zie ook het nieuwsbericht)

Begeleider(s)

Dr. J. Manniën
Dr. S. te Velde
Prof.dr. J. Brug
Prof.dr. E.K. Hutton

Uitvoerder(s)

R.Baron MSc

Contactpersonen

R. Baron MSc

Periode

Begindatum: september 2011
Einddatum: maart 2016


Publicaties

Baron R, Manniën J, de Jonge A, Heymans MW, Klomp T, Hutton EK, Brug J. Socio-demographic and lifestyle-related characteristics associated with self-reported any, daily and occasional smoking during pregnancy. PLoS One, Sept 2013; 8(9):e74197Log in / Registreer