LOCoMOTive-studie; Local Obstetrical Collaboration Multidisciplinary On-site Teamtraining effectIVEness

Geplaatst op

Het Nederlandse model van verloskundige zorg is gebaseerd op nauwe samenwerking tussen professionals. Dit heeft veelvuldige overdrachten tot gevolg. Onderzoek heeft uitgewezen dat overdrachtsmomenten een kwetsbare schakel vormen in de verloskundige keten, met risico’s op onbedoelde schade bij moeder en kind. Er zal daarom gewerkt moeten worden aan betere communicatie en samenwerking om de zorguitkomsten te verbeteren.
De LOCoMOTive-studie richt zich op het verbeteren van deze niet-technische vaardigheden in een longitudinale multicentrische onderzoeksopzet. Vijf Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) zullen opeenvolgend starten met het stapsgewijs implementeren van een gestandaardiseerde overdracht met behulp van multidisciplinaire teamtrainingen. Dit onderzoek richt zich op alle antenatale en perinatale ongeplande verwijzingen van eerstelijns verloskundigen naar klinische zorg vanaf 22 weken zwangerschap tot twee uur na de bevalling. Gedurende twee jaar zal op vaste meetmomenten gekeken worden naar onder andere de mate van inter-professionele samenwerking, het gebruik van de gestandaardiseerde overdracht en perinatale en maternale zorguitkomsten.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de perinatale zorguitkomsten te verbeteren door zowel de kwaliteit van overdrachtsmomenten als de interprofessionele samenwerking te verbeteren in de verloskundige keten.

Vraagstelling/hypothese

Wat is het effect van een multidisciplinaire teamtraining, gericht op het implementeren van een gestructureerde overdracht tijdens zwangerschap en de bevalling;

  • Op perinatale morbiditeit en mortaliteit?
  • Op de ervaren kwaliteit en veiligheid van de verloskundige keten door zowel de zwangere vrouw als de obstetrische zorgprofessionals?
  • Op de volledigheid en accuraatheid van de overdracht van informatie tijdens verwijzing van de zwangere vrouw?
  • Op de variatie in besluitvormingsproces rond de bevalling door obstetrische zorgprofessionals?

Relevantie

Dit onderzoeksproject sluit aan bij drie speerpunten van het netwerk geboortezorg Noordwest Nederland: (1) verbeteren van patiëntveiligheid, (2) versterken van participatie van zwangere vrouwen (3) het versterken van samenwerking binnen VSV’s.
Tevens zal dit project meer inzicht geven in de impact van praktijkgerichte interprofessionele interventies op het verloskundige handelen en de uitkomsten daarvan. Deze kennis kan worden gebruikt voor een model voor betere samenwerking en geïntegreerde zorg in de regio.

Begeleider(s)

Prof.dr. Christianne M. de Groot
Prof.dr. Cordula Wagner
Dr. Martine C. de Bruijne
Dr. Pim W. Teunissen

Uitvoerder(s)

Anita Romijn MSc

Partners

Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland - 0e t/m 3e lijn
Verloskundige Samenwerkings Verbanden uit de regio Noordwest Nederland
ZonMw, projectnummer: 209020001
EMGO+ Institute for Health and Care Research
VU medisch centrum

Contactpersonen

A. Romijn MSc (VUmc/EMGO+)

Periode

januari 2013 – december 2016