MijnZw@ngerschap; een persoonlijke zorggroep voor iedere zwangere

Geplaatst op

De kwaliteit van de Nederlandse perinatale en maternale zorg vraagt om verbetering. Twee zaken zijn hierbij belangrijk: actieve betrokkenheid van de cliënt en verandering in zorgcoördinatie.

Web-based applicaties voor zowel cliënten als zorgverleners zijn hiervoor een mogelijk hulpmiddel. Dit project introduceert daarom een online, beveiligde, individuele zorggroep voor iedere zwangere in de verloskundige zorg: MijnZw@ngerschap. De zwangere is beheerder van haar eigen zorggroep, nodigt deelnemers uit (zorgverleners, partner, goede vriendin) en kan persoonlijke (medische) informatie delen. Handige communicatietools stimuleren het delen van informatie en het betrekken van alle professionals wanneer feedback of ingrijpen gewenst of nodig is. Na de baselinemeting zal MijnZw@ngerschap geleidelijk worden aangeboden aan iedere nieuwe zwangere door alle verloskundige sites (elf eerstelijnspraktijken en twee ziekenhuizen) in Nijmegen. Effectmetingen vinden plaats rond kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief, medische uitkomstmaten van moeder en kind en professionele samenwerking. Data van cliënten en zorgverleners worden verzameld middels vragenlijsten en nationale databases.

Doel

Het hoofddoel is een evaluatie van het aanbieden en het gebruik van MijnZw@ngerschap in de verloskundige zorg door (aanstaande) moeder en haar zorgverleners, om te bepalen of het kan bijdragen aan optimalisering van de verloskundige zorg.

Vraagstelling/hypothese

  • Wat is het effect van het aanbieden en het gebruik van MijnZw@ngerschap op de veiligheid en de kwaliteit van de perinatale en maternale gezondheidszorg? Belangrijkste aspecten hierbij zijn de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de zwangere en de medische uitkomstmaten voor moeder en kind.
  • Wat is het effect van het aanbieden en het gebruik van MijnZw@ngerschap op de samenwerking tussen professionals in de multidisciplinaire perinatale en maternale verloskundige zorg?
  • Hoe wordt MijnZw@ngerschap gebruikt en ervaren door de gebruikers?

Relevantie

Nederland heeft een relatief ongunstige positie in Europa wat betreft perinatale en maternale gezondheid. MijnZw@ngerschap is een innovatieve interventie, waarmee we streven naar een revolutie in de organisatie van de Nederlandse verloskundige zorg.
Kernzaken zijn actieve participatie en betrokkenheid van de zwangere in haar eigen zorgproces, alsmede betere samenwerking en communicatie tussen alle betrokken zorgverleners tijdens zwangerschap, geboorte en daarna. We verwachten dat veranderingen op die gebieden de kwaliteit en de medische uitkomsten van de verloskundige zorg zullen verbeteren.

Conclusies

Een digitale tool als MijnZw@ngerschap kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van geboortezorg voor moeder en kind, mits de tool structureel wordt ingebed in het zorgproces.

Begeleider(s)

Prof.dr. Frank Vandenbussche
Dr. N. van Duijnhoven
Drs. C. Groenen

Uitvoerder(s)

Drs. Carola Groenen

Partners

ZonMw, projectnummer: 209020009
Afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde van het UMC St Radboud en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis; alle elf eerstelijns verloskundige praktijken in Nijmegen e.o.; afdeling Kraamzorg van Zorggroep Zuid Gelderland; afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Financiers

ZonMw

Contactpersonen

Dr. N. van Duijnhoven

Periode

december 2012 – december 2016


Publicaties

Groenen CJ, van Duijnhoven NT, Kremer JA, Scheerhagen M, Vandenbussche FP, Faber MJ. Shared agenda making for quality improvement; towards more synergy in maternity care. Eur J Obs Gyn Reprod Biol, 219:15-9, 2017

 

Groenen CJ, van Duijnhoven NT, Vandenbussche FP, van Hoogstraaten MJ, Faber MJ, Kremer JA. Personal health records in maternity care: a process evaluation. J Comp Sci Appl Inform Technol, 2(1):5-10, 2017

 

Groenen CJ, van Duijnhoven NT, Faber MJ, Koetsenruijter J, Kremer JA, Vandenbussche FP. Use of social network analysis in maternity care to identify the professions most suited for case manager role. Midwifery, 45 (1):50-5, 2017

 

Groenen CJ, Faber MJ, Kremer JA, Vandenbussche FP, van Duijnhoven NT. Improving maternity care using a personal health record: study protocol for a stepped-wedge, randomised, controlled trial. Trials, 17(1):202, 2016


Zonmw nummer

209020009