Moeders van Rotterdam

Geplaatst op

Op grond van de Perinatale Registratie Nederland wordt geschat, dat de huidige perinatale sterfte binnen Rotterdam gemiddeld 12% hoger is dan het landelijk gemiddelde. Vrouwen, die wonen in een achterstandswijk, hebben een sterk verhoogde kans (tussen de 7% en 10% ) op perinatale ziekte en perinatale sterfte.

Samenwerking tussen Bureau Frontlijn en het Erasmus MC heeft geleid tot het programma “Moeders van Rotterdam”: een ‘bemoeizorg achter de voordeur’-programma om (zeer) kwetsbare vrouwen te ondersteunen tijdens hun zwangerschap en de eerste twee jaar na de bevalling. Deze prospectieve en observationele studie zal (zeer) kwetsbare vrouwen bestuderen die binnen het programma “Moeders van Rotterdam” of door  de wijkteams worden begeleid. 1200 kwetsbare zwangere vrouwen zullen binnen de gemeente Rotterdam gedurende 6 jaar geïncludeerd worden in het onderzoek, waarvan er 600 zullen worden begeleid door het “Moeders van Rotterdam”-programma en 600 door de wijkteams.

Doel

Het onderzoeken van de effecten van het programma ‘’Moeders van Rotterdam’’ ten opzichte van de zorg geleverd door lokale wijkteams. De effecten worden geëvalueerd op 3 hoofddomeinen, namelijk het effect van de zorg a) volgens de zorgverlener; b) bij de moeder; en c) bij het kind. Daarnaast zal er een kosteneffectiviteit analyse naar het Moeders van Rotterdam-programma gedaan worden en er zullen aanbevelingen gedaan worden betreft de invoering van het programma binnen meerdere wijkteams in de gemeente Rotterdam en daarbuiten.

Vraagstelling/hypothese

  1. Leidt Moeders van Rotterdam tot een verbetering van de kwetsbare situatie van moeder?
  2. Draag deelname aan Moeders van Rotterdam bij aan de afname van stress, angst en depressie als gevolg van de kwetsbare situatie?
  3. Draagt Moeders van Rotterdam bij aan een gezonde ontwikkeling van het kind?

Relevantie

Het is de bedoeling om met dit onderzoek een effectief bewezen interventie te ontwikkelen die er enerzijds in slaagt de meest kwetsbare zwangere vrouwen  te helpen en anderzijds ingebed kan worden in de werkwijze van stedelijke zorginstellingen en wijkteams.

Begeleider(s)

Drs. J.P. de Graaf

Uitvoerder(s)

Marije van der Hulst MSc Drs. Marijke W. de Groot

Partners

Binnen Rotterdam werken wij samen met: Gemeente, Bureau Frontlijn, Kraamzorg Rotterdam, verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, Veilig Thuis, Centrum voor Jeugd en Gezin, Antes, Verloskunde Academie Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland

Financiers

Stichting de Verre Bergen

Contactpersonen

Drs. J.P. de Graaf (Erasmus MC)

Periode

Juli 2015 – december 2022


Publicaties

De Graaf JP, de Groot MW, van der Hulst M, Bertens LCM, Steegers EAP. Mothers of Rotterdam: a new medical and social support programme for vulnerable pregnant women. Issue of Early Childhood Matters 126. The Hague, Bernard van Leer Foundation, 2017.

van der Hulst M, de Groot MW, de Graaf JP, Kok R, Prinzie P, Burdorf A, Bertens LCM, Steegers EAP. Targeted social care for highly vulnerable pregnant women: protocol of the Mothers of Rotterdam cohort study. BMJ Open 2018;8:e020199. Doi:10.1136/ bmjopen-2017-020199

van der Hulst M, Kok R, de Graaf JP, Prinzie P. Zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun kinderen: de holistische aanpak van Moeders van Rotterdam. Tijdschrift voor Orthopedagogiek 2018; 57:37-47


Zonmw nummer

n.v.t.