Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (ZonMw-programma Zwangerschap & Geboorte II)

1. Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland bestrijkt een groot gebied, inclusief de provincies Noord- Holland en Flevoland, met in totaal 16 Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSVs) en zo’n 35.000 bevallingen per jaar. Het Netwerk ondersteunt VSVs in haar regio door het uitvoeren van projecten waarbij partijen elkaar ontmoeten en werken aan het oplossen van knelpunten. De missie van dit Netwerk is “duurzaam terugdringen van vermijdbare perinatale sterfte door effectieve zorg waarbij cliënttevredenheid centraal staat, zonder onnodige toename van medisch ingrijpen”. Voortbouwend op de successen uit de subsidieperiode 2012-2016 en vooruitkijkend naar uitdagingen waar de regio voor staat, staan de aankomende jaren vijf speerpunten centraal. De speerpunten zijn gericht op ondersteuning van 1) kennisdeling omtrent de implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, 2) samenwerking met onderzoekers binnen en buiten de regio, 3) inrichten van cliëntparticipatie, 4) preventie-activiteiten en 5) aansluiting zoeken met sociale wijkteams.

2. Met wie wordt samengewerkt?

Er wordt samengewerkt met professionals in de 0e t/m 3e lijn: verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en neonatologen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, GGD, gemeenten en regionale ondersteuningsstructuur in de 1e lijn (ROS).

3. Met wie werkt u niet samen (regionaal)?

4. Titel en ZonMw projectnummer onderzoeksproject

Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland – Bestendiging en borging multidisciplinaire kennisinfrastructuur geboortezorg  (543001002)

Projectgegevens

ZonMw projectnummer543001002
Begin- en einddatum (looptijd)

01-11-2017 t/m 01-11-2021

Projectleider(s)

Prof. dr. P.W. Teunissen

Prof. dr. C.J.M de Groot

Dr. M. Kok

Coördinatoren

A. (Anita) Romijn

ContactpersoonA. Romijn
E-mailcoordinatorrca@gmail.com
Websitehttps://www.kennisnetgeboortezorg.nl/consortia/netwerk-geboortezorg-noordwest-nederland

Gegevens omvang regio

ProvinciesNoord - Holland & Flevoland
Steden16 Verloskundig Samenwerkingsverbanden (rondom Alkmaar, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk, Blaricum, Den Helder, Haarlem, Hoorn, Lelystad, Purmerend, Zaanstad)
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio35 000 bevallingen in de regio