NVOG Consortium

Het is een markant gegeven dat van de helft van de medische interventies de effectiviteit niet is onderzocht. Door het gebrek aan eenduidigheid over wat nu de beste behandeling is, zien we dan ook in ons vakgebied een grote praktijkvariatie.

In 2010 is op initiatief van zes gynaecologen het Verloskundig Consortium gestart met de gezamenlijke uitvoering van multicenter evaluatieonderzoeken, om in relatief korte tijd prangende vragen over wat de beste zorg is te kunnen beantwoorden. Inmiddels is het Consortium uitgegroeid tot een organisatie waarbinnen het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen deelneemt aan één of meer van de 30 lopende evaluatieonderzoeken in de obstetrie, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde, ondersteund door ruim 85 research medewerkers (verpleegkundigen en verloskundigen), 300 (arts-)onderzoekers en een trialbureau (bestaande onder andere uit methodologen en kwaliteitsadviseurs).

Tientallen onderzoeken zijn afgerond en gepubliceerd, o.a. in The Lancet, British Medical Journal en New England Journal of Medicine en hebben de dagelijkse medische praktijk beïnvloed. Onze grootste drijfveer is het verbeteren van de zorg aan vrouwen en hun kinderen. Om het voortbestaan van dit unieke samenwerkingsverband te borgen heeft de NVOG het Consortium in 2014 geadopteerd.


Log in / Registreer