Onderzoek naar depressieve en angstsymptomen in de zwangerschap en de invloed daarvan op zwangerschapsuitkomst en zorgconsumptie

Geplaatst op

Depressieve- en angstklachten tijdens de zwangerschap zijn gerelateerd aan meerdere problemen voor de vrouw en haar kind, waaronder een verhoogde kans op postpartum depressie, niet starten met borstvoeding, verhoogde kans op vroeggeboorte en dysmaturiteit.

Wij willen op de poliklinieken verloskunde van VUmc en SLAZ onderzoeken in hoeverre depressieve- en angstklachten vóórkomen. Daarnaast willen wij te weten komen in hoeverre de klachten invloed hebben op het beloop van de zwangerschap, het peripartum, de zorgconsumptie en de werkhervatting. Dit alles gebeurt middels afname van vragenlijsten op 3 momenten tijdens de zwangerschap, gevolgd door statusonderzoek. Vrouwen die hoog scoren op de vragenlijsten worden verwezen naar passende hulpverlening.

Doel

  • In hoeverre zijn depressieve- en angstklachten tijdens de zwangerschap voorspellend voor perinatale complicaties
  • In hoeverre maken zwangere vrouwen met depressieve- en angstklachten meer gebruik van de gezondheidszorg waaronder meer of ongeplande zwangerschapscontroles.
  • In hoeverre hebben pasgeborenen van zwangere vrouwen met depressieve -en angstklachten een verhoogde kans op prematuriteit en een laag geboortegewicht.
  • In hoeverre zijn zwangere vrouwen met depressieve- en angstklachten na de bevalling minder geneigd om te starten met borstvoeding
  • In hoeverre gaan zwangere vrouwen met depressieve- en angstklachten later aan het werk dan gepland of helemaal niet meer aan het werk, verondersteld dat zij dit voor de zwangerschap wel van plan waren.

Vraagstelling/hypothese

Wij voorspellen dat zwangere vrouwen met depressieve- en angstklachten meer perinatale complicaties hebben en meer gebruik maken van de gezondheidszorg dan vrouwen zonder deze klachten. Wij voorspellen daarnaast dat hun pasgeboren baby’s postpartum meer problemen hebben en minder borstvoeding krijgen en tenslotte dat deze vrouwen na hun verlof later of helemaal niet het werk zullen hervatten.

Relevantie

Het in kaart brengen van de depressieve en angstklachten tijdens de zwangerschap en de gevolgen hiervan is zowel van maatschappelijk belang als belangrijk voor de vrouw en het kind onder andere omdat het de opzet van adequate hulpverlening stimuleert.

Bijzonderheden

Onderzoek is afgerond

Begeleider(s)

Prof.dr. C.J.M. de Groot
Prof.dr. A. Honig

Uitvoerder(s)

Drs. H.M.Heller, psychiater Dr. A.Valkenburg-van den Berg, gynaecoloog

Partners

OLVG west

Contactpersonen

Drs. H.M. Heller

Periode

Begindatum: oktober 2014
Einddatum: december 2016


Publicaties

Onderzoek is afgerond. Publicatie is in voorbereiding.