Pessarium of Cerclage ter preventie van vroeggeboorte bij zwangere vrouwen met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis en een verkorte cervixlengte: PC Studie

Geplaatst op

Vroeggeboorte, geboorte <37 weken zwangerschapsduur, komt voor bij zeven procent van alle zwangerschappen in Nederland. Zwangeren met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis hebben een hoger risico op een herhaalde vroeggeboorte. Dit risico is nog hoger voor vrouwen waarbij tijdens de zwangerschap een korte baarmoedermond (≤ 25 mm) wordt gevonden.

Standaardzorg is om bij deze vrouwen operatief een cerclage te plaatsen. Dit is effectief om vroeggeboorte te voorkomen, echter brengt het ook risico’s met zich mee, waaronder infectie of gebroken vliezen. In onderzoeksverband is aangetoond dat ook het gebruik van een pessarium de kans op vroeggeboorte kan verminderen. Dit pessarium kan gemakkelijk op de polikliniek worden aangebracht. In de PC Studie wordt onderzocht of een pessarium de cerclage kan vervangen in de preventie van vroeggeboorte <32 weken. Dit wordt onderzocht door middel van een multicenter open-label gerandomiseerde klinische trial. Hieraan zullen in totaal 400 vrouwen met een eenling zwangerschap deelnemen die in aanmerking komen voor een cerclage.

Doel

Doel van het onderzoek is evalueren of een pessarium de cerclage kan vervangen in de preventie van vroeggeboorte bij zwangere vrouwen met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis en een korte cervix.

Vraagstelling/hypothese

Is een pessarium minstens even effectief in het voorkomen van vroeggeboorte <32 weken vergeleken met een cerclage bij zwangere vrouwen met een korte cervix en een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis?

Relevantie

Vroeggeboorte is een belangrijk probleem binnen de verloskunde met grote impact op betrokken ouders maar ook op de maatschappij vanwege de hoge kosten. De standaardbehandeling cerclage bij risicozwangeren brengt meer risico’s met zich mee dan een pessarium. Indien de cerclage vervangen kan worden door het pessarium, zal dit een stuk veiliger en minder belastend zijn voor de patiënt.

Begeleider(s)

Dr. E. Pajkrt

Uitvoerder(s)

Drs. M.A. Lugthart, arts-onderzoeker (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Partners

Het onderzoeksconsortium Verloskunde, Gynaecologie, Fertiliteit, Neonatologie, Gynaecologische Oncologie en Urogynaecologie.

www.studies-obsgyn.nl

https://zorgevaluatienederland.nl/pc-study

Contactpersonen

MD, PhD-Student M.A. Lugthart (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

Periode

Startdatum: maart 2014
Verwachte einddatum: januari 2026