Pessarium of Progesteron ter Preventie van partus Prematurus bij vrouwen met een korte cervixlengte: QuadrupleP-studie

Geplaatst op

Partus prematurus komt voor bij zeven procent van alle zwangerschappen in Nederland. Dit percentage loopt zelfs op tot 50% bij meerling zwangerschappen.

Partus prematurus is geassocieerd met een verhoogd risico op perinatale mortaliteit en morbiditeit, en ook op de lange termijn heeft het nadelige gezondheidseffecten voor het kind. Bij vrouwen met een korte cervix gemeten tijdens de twintigwekenecho weten we dat het risico op een partus prematurus verhoogd is. Twee mogelijke behandelingen zijn beschikbaar. Medicamenteus door middel van dagelijks een tablet vaginaal progesteron of mechanisch met behulp van een cerclage pessarium. In de QuadrupleP-studie wordt onderzocht welke van deze interventies het meest effectief is het in reduceren van een slechte neonatale uitkomst. Dit wordt onderzocht door middel van een multicenter open-label gerandomiseerde klinische trial. Hieraan zullen 628 vrouwen met een eenlingzwangerschap en 332 vrouwen met een tweelingzwangerschap deelnemen bij wie een korte cervix is vastgesteld tijdens de twintigwekenecho.

Doel

Doel van het onderzoek is evalueren welke van de twee behandelingen, pessarium of vaginaal progesteron, het meest effectief in het reduceren van een slechte neonatale uitkomst bij vrouwen met een korte cervix ten tijde van de 20 weken echo.

Vraagstelling/hypothese

Is vaginaal progesteron effectiever in het reduceren van slechte neonatale uitkomst dan een pessarium bij zwangeren met een korte cervix.

Relevantie

Vroeggeboorte is een belangrijk probleem binnen de verloskunde met grote impact op betrokken ouders maar ook op de maatschappij vanwege de hoge kosten. Preventie van vroeggeboorte kan deze belasting mogelijk verminderen.

Conclusies

De Quadruple P studie zal het antwoord proberen te vinden op welke behandeling het effectiefst is ter preventie van vroeggeboorte bij vrouwen met een korte cervixlengte.

Begeleider(s)

Dr. E. Pajkrt

Uitvoerder(s)

Drs. C.E. van Dijk, arts-onderzoeker (AMC, Amsterdam)

Partners

Het onderzoeksconsortium Verloskunde, Gynaecologie, Fertiliteit, Neonatologie, Gynaecologische Oncologie en Urogynaecologie.

www.zorgevaluatie.nl

Contactpersonen

C.E. van Dijk (Amsterdam UMC (locatie AMC))

Periode

Startdatum: maart 2014
Verwachte einddatum: januari 2022


Publicaties

Pessary or Progesterone to prevent preterm delivery in women with a short cervical length: the Qaudruple P study. Van Zijl et al. BMC Pregnancy and Childbirth (2017) 17:284.

DOI 10.1186/s12884-017-1454-x