pREGnant: Nederlands register voor geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap.

Geplaatst op

Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 80% van de zwangere vrouwen op enig moment in de zwangerschap een geneesmiddel gebruikt (zowel recept plichtige als vrij verkrijgbare middelen).

In de dagelijkse praktijk wordt u daarom geregeld geconfronteerd met de vraag of een geneesmiddel veilig gebruikt kan worden of wat de mogelijke effecten kunnen zijn indien een middel reeds gebruikt is.

Zoals u zelf wellicht ervaren heeft, is er vaak beperkte kennis beschikbaar op het gebied van geneesmiddelengebruik en zwangerschap. In het zwangerschapsregister pREGnant worden gegevens van zo veel mogelijk zwangere vrouwen verzameld. Zwangere vrouwen leveren zelf de gegevens aan door het periodiek invullen van digitale vragenlijsten. Gegevens uit onder andere Perined zullen waar nodig ter aanvulling dienen. Om de zwangere vrouwen te attenderen op pREGnant, wordt zorgverleners gevraagd om vrouwen uit te nodigen voor deelname.

Doel

Het doel van pREGnant is om de ervaringen met geneesmiddelengebruik door zwangere vrouwen op een gestructureerde wijze te registreren. Hiermee krijgen we door de dagelijkse praktijkervaring inzicht in de mogelijke effecten (zowel risico’s als veiligheid) van geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap op zowel de gezondheid van moeder als (ongeboren) kind.

Vraagstelling/hypothese

Met behulp van pREGnant komt er meer kennis beschikbaar over geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en lactatie, wat van groot belang is in de dagelijkse praktijk van zwangerschapsbegeleiding.

Relevantie

De uitkomsten van deze prospectieve naturalistische studie dienen ter verbetering van de voorlichting en begeleiding van zwangere vrouwen. De zorgverlener kan een betere afweging maken bij het voorschrijven van geneesmiddelen, terwijl de zwangere vrouw goed geïnformeerd kan worden over de mogelijke effecten. Omdat de Teratologie informatie Service (TIS) het zwangerschapsregister kan raadplegen, kunnen de gedocumenteerde ervaringen direct ingezet worden bij het counselen van zorgverleners.

Uitvoerder(s)

S. Vorstenbosch MSc

Partners

De ontwikkeling, validatie en implementatie van pREGnant is gedaan in samenwerking met het RadboudUMC. De continuering en grootschalige implementatie van het zwangerschapsregister gebeurt in samenspraak met onder andere de KNOV en NVOG.

Contactpersonen

S. Vorstenbosch MSc (Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb - Teratologie Informatie Service)

Periode

Begindatum: april 2014
Deze observationele studie zal voor onbepaalde tijd voortgezet worden vanwege de noodzaak tot continue monitoring van de mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en lactatie.