Regionaal Consortium Verloskunde Brabant (ZonMw-programma Zwangerschap & Geboorte I)

1. Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?
Noord-Brabant heeft zowel de laagst maternale als de laagste perinatale sterfte van Nederland.

2. Met wie wordt samengewerkt?
Ziekenhuizen: Perinatologisch centrum: Maxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven, Jeroen Bosch ziekenhuis (Den Bosch) en het Catharina ziekenhuis (Eindhoven), Bernhoven ziekenhuis (Veghel), St. Anna ziekenhuis (Geldrop), Elkerliek ziekenhuis (Helmond).
Alle naar bovenstaande verwijzende verloskundige praktijken worden betrokken.
Zorggroep Verloskunde Zuid-Oost Brabant en de eerstelijns zorggroep Den Bosch zijn actief betrokken als vertegenwoordigers van de eerstelijns verloskundige zorgverleners. Alle kraamzorginstellingen uit de regio van de vijf bovengenoemde ziekenhuizen. Technische Universiteit Eindhoven. MedSim.

Bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied van geboortezorg in de regio zijn:

  • Vanuit het perinatologisch centrum van het Maxima Medisch Centrum is er al een consortium actief waarin de tweede en derdelijns gynaecologen en klinisch verloskundigen op het gebied van wetenschappelijk (evaluatie)onderzoek binnen de regio samenwerken.
  • Regionaal initiatief voor Integrale Verloskundige Zorg: vanaf maart 2012 is er een door zorgverzekeraar CZ ondersteunde werkgroep actief om namens alle betrokken beroepsgroepen in de regio Zuid-Oost Brabant integrale verloskundige zorg te realiseren, gebaseerd op de adviezen van de landelijke Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte.
  • In de regio Zuid-Oost Brabant is al enkele jaren een zorggroep verloskunde actief waarbij 99% van de verloskundigen uit de eerste lijn van Eindhoven/Geldrop en omstreken is aangesloten.
    Ook in de regio Den Bosch is een eerstelijns zorggroep verloskunde operationeel.
  • Actieve samenwerking tussen het perinatologisch centrum van het Maxima Medisch Centrum en de Technische Universiteit Eindhoven.

3. Met wie werkt u niet samen (regionaal)?
Onze intentie is om met elke partij, betrokken bij de verloskundige zorg in de regio, samen te werken.

4. Titel en ZonMw projectnummer onderzoeksproject
Projecttitel: The impact of obstetric team training on management and outcome of the Big 4 causes of perinatal mortality in the Netherlands
Projectnummer: 209020010

Projectgegevens

ZonMw projectnummer209010009
Begin- en einddatum (looptijd)

01-09-2012 t/m 31-08-2016

Projectleider(s)

Prof.dr. S.G. Oei

ContactpersoonProf.dr. S.G. Oei

Gegevens omvang regio

ProvinciesBrabant
StedenVeldhoven, Eindhoven, Den Bosch, Veghel, Helmond, Geldrop
Aantal inwoners1.020.000 (regio rondom Veldhoven)
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio13.716 (in 2008)