Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland: ZeGNN (ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte I)

1. Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?
De perinatale sterfte is relatief hoog, gemiddeld ongeveer 10% boven het landelijk gemiddelde.
Daarnaast is er problematiek rond lage SES (‘witte’ achterstand op basis van werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid, laag inkomen), diversiteit (ongeveer 10% allochtoon en 5% niet-westers allochtoon) en leefstijl (roken, alcohol, overgewicht, diabetes).

2. Met wie wordt samengewerkt?
We werken samen met alle VSV’s in de regio, georganiseerd rondom de ziekenhuizen in de drie provincies. Alle partijen in de geboortezorg zijn bij het Consortium betrokken, niet alleen de zorgverleners (verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg), maar ook de regionale ondersteuningsorganisaties (ROS Friesland, ELANN, ProGez) en de GGD’s Groningen Friesland en Drenthe. Organisaties voor patiëntenbelangen (Zorgbelang) zijn eveneens betrokken. Ook met de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en met de zorgverzekeraars (Menzis, Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar) zijn contacten.

3. Met wie werkt u niet samen (regionaal)?
Het ziekenhuis Meppel en het VSV daar vallen buiten dit consortium. Zij participeren in het Consortium Overijssel/Twente.

4. Titel en ZonMw projectnummer onderzoeksproject
Projecttitel: Introduction of Audit generated Changes in perinatal care using Tailored implementation strategies. (ACTion-project)
Projectnummer: 209020005

Projectgegevens

ZonMw projectnummer209010004
Begin- en einddatum (looptijd)

01-12-2012 t/m 30-11-2016

Van december 2016 tot december 2017 worden de activiteiten van het Consortium voortgezet met een implementatiesubsidie van ZonMw. Projectleider is prof.dr. J.J.H.M. Erwich (j.j.h.m.erwich@umcg.nl) en coördinator is Conny Vreugdenhil (c.h.vreugdenhil@rug.nl).

Projectleider(s)

Dr. Henk Groen

Contactpersoon

Projectleider voor de tweede Consortiumperiode (2017- 2021) is prof.dr. J.J.H.M. Erwich (j.j.h.m.erwich@umcg.nl) en coördinator is Conny Vreugdenhil (c.h.vreugdenhil@rug.nl).

E-mailc.h.vreugdenhil@rug.nl
Websitehttps://www.kennisnetgeboortezorg.nl/consortia/consortium-zwangerschap-en-geboorte-noord-nederland-zegnn

Gegevens omvang regio

ProvinciesGroningen, Friesland en Drenthe
Aantal inwoners1,67 miljoen
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio18.000

Log in / Registreer