Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte ZuidWest Nederland (ZonMw-programma I)

1. Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?

 • grote omvang, zowel qua ‘afstanden’ als qua inwoners, data en – niet in de laatste plaats – aantal consortiumpartijen;
 • zowel stedelijk gebied als platteland;
 • veel bestaande initiatieven gericht op verbeteren van zorg voor kwetsbare zwangeren;
 • veel bestaande initiatieven gericht op de organisatie van zorg (juist ook rondom kwetsbare zwangeren);
 • groot enthousiasme en participatie van nagenoeg alle partijen rondom geboortezorg vanuit zorg-, onderwijs-, onderzoeks- en beleidsperspectief en daardoor…
 • …heel veel expertise in de regio.

2. Met wie wordt samengewerkt?

 • Ziekenhuizen (aantal 11): Erasmus MC (Rotterdam), Vlietland Ziekenhuis (Schiedam), Franciscus Ziekenhuis (Roosendaal), Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis (Dirksland), Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Vlissingen), Reinier de Graaf Gasthuis (Delft), Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam), Sint Franciscus Gasthuis (Rotterdam), IJsselland Ziekenhuis (Rotterdam), Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam), Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht)
 • Verloskundige praktijken (aantal 45) VSV’s, Geboortecentrum Origine.
 • Kraamzorgorganisaties: Careyn Kraamzorg BV, Dé Provinciale Kraamzorg, Kraambureau Willy Mastenbroek, Kraamzorg de Waarden.
 • GGD / gemeente: GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zeeland, Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, Bureau Jeugdzorg Zeeland.
 • Hogescholen (aantal 2): Hogeschool Rotterdam, en HZ university of applied sciences (Vlissingen)
 • Overige organisaties: Erasmus MC – Generation R, Stichting Eerstelijns Ondersteuning Delftland Schieland Westland, Stichting Zorgbeheer De Zellingen, Stichting Robuust, Centrum Vrouw Centraal (Rotterdam), Stichting Zorgimpuls (Rotterdam), Stichting KOEL (Zwijndrecht), Star Medisch Diagnostisch Centrum (Rotterdam), Stichting SHL-groep.

3. Met wie werkt u niet samen (regionaal)?
Wij werken eigenlijk met niemand niet samen.

4. Titel en ZonMw projectnummer onderzoeksproject

 • Projecttitel: Joining forces against joint risks: structured care for vulnerable families in the Southwest of the Netherlands.
  Projectnummer: 209020011
 • Projecttitel: Arbeid en gezond zwanger: maak er werk van!
  Projectnummer: 20905001

Projectgegevens

ZonMw projectnummer209010010
Begin- en einddatum (looptijd)

1 januari 2013 t/m 31 december 2016

Projectleider(s)

Drs. Hanneke Torij

CoördinatorenDrs. A. Venekamp
ContactpersoonDrs. A. Venekamp

Gegevens omvang regio

ProvinciesZuid Holland, Zeeland en Brabant
Stedenzie ook participanten; in hun werkgebied bevinden zich alle steden
Aantal inwonersniet exact bekend bij ons
Jaarlijks aantal bevallingen in de regiodit is onderwerp van onderzoek

Log in / Registreer