Registratie van verloskundigen

Geplaatst op

De registratie van verloskundigen is een van de registraties van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die door het NIVEL worden bijgehouden.

De registratie van verloskundigen is gestart in 1983 en bevat informatie over de beroepsgroep vanaf 1970. Het project bevat twee registraties: de registratie van praktiserende verloskundigen en de registratie van afgestudeerde verloskundigen.
De informatie wordt verzameld door middel van een jaarlijkse enquête onder alle in Nederland werkzame en pas afgestudeerde verloskundigen. Hierover wordt gepubliceerd via https://www.nivel.nl/nl/beroepen-in-de-gezondheidszorg.

 

Doel

Het doel van het registratieproject is informatie te verzamelen over het aantal personen dat in de verloskunde werkzaam is.

Vraagstelling/hypothese

Op basis van gegevens uit dit registratiesysteem kunnen onder andere
de volgende vragen beantwoord worden:

  • Hoeveel verloskundigen zijn er in Nederland werkzaam?
  • Wat is de leeftijdsopbouw van alle praktiserende verloskundigen?
  • Hoeveel verloskundigen hebben zich in een bepaalde periode gevestigd en hoeveel hebben het werk neergelegd?
  • Op welke wijze vestigt men zich?
  • Wat is de praktijkvorm waarin verloskundigen werkzaam zijn?
  • Welk deel van de verloskundigen is klinisch werkzaam?
  • Hoe is de spreiding en dichtheid van de beroepsgroep over Nederland?

Relevantie

Gegevens uit de registratie zijn van groot belang om inzicht te krijgen in het verloop en de samenstelling van een beroepsgroep. Bijvoorbeeld voor het uitwerken van een beroepskrachtenplanning is het van essentieel belang dat er inzicht is in de ontwikkelingen van een beroepsgroep over een langere reeks van jaren, zodat op basis daarvan onderbouwde voorspellingen gedaan kunnen worden over toekomstige te verwachten ontwikkelingen.

Contactpersonen

Drs. R.S. Batenburg

Periode

Start in 1983 – doorlopend project, geen einddatum


Publicaties

Jaarlijks een brochure:
NIVEL-peiling 2013: cijfers uit de registratie van verloskundigen.
www.nivel.nlLog in / Registreer