Respectful Maternity Care

Promotie onderzoek

Geplaatst op

Er zijn de laatste jaren steeds meer geluiden over respectloze en onprettige ervaringen in en rondom de geboortezorg. De actie #genoeggezwegen in 2016, waarbij vrouwen werden opgeroepen hun negatieve ervaringen te delen, leverde duizenden reacties op.

Dit leidde tot veel vragen van vrouwen omtrent de kwaliteit van zorg tijdens zwangerschap en geboorte en de rechten die zij hierin hebben. Tot op heden is hier niet tot nauwelijks onderzoek naar gedaan in Nederland. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen hoe vaak het voorkomt dat vrouwen te maken krijgen met respectloze en schadende zorg tijdens zwangerschap en geboorte en welke factoren hier een rol in spelen.

Onderzoeksopzet

De studie wordt uitgevoerd met het gebruik van verschillende onderzoeksmethodes, waaronder een media content analysis rondom de #genoeggezwegen, een systematic review rondom het thema, vragenlijst onderzoek en interviewonderzoek.

Begeleider(s)

Dr. C. Verhoeven

Uitvoerder(s)

Marit van der Pijl

Partners

Promotor: Ank de Jonge en Elselijn Kingma
Copromotoren: Corine Verhoeven en Martine Hollander
PhD student: Marit van der Pijl
Contact: m.vanderpijl@vumc.nl

Financiers

Childbirth Network, Midwifery Science/AVAG

Contactpersonen

Marit van der Pijl

Periode

De studie is gestart op 1 januari 2018 en heeft een te verwachten looptijd van 4 jaar.